Pagina principala / Noutăţi / Ana Cabac, Şef Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică Cantemir

Ana Cabac, Şef Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică Cantemir

24 iunie 2015

„O şcoală perfectă, care să-i primească pe toţi şi să valorizeze potenţialul fiecăruia, este încă un model pedagogic pe care ni-l dorim să fie mai aproape de realitatea noastră”

”Ne îngrijorăm despre ce ar putea deveni în viitor un copil,
dar uităm că el este cineva şi acum.”

Stacia Tauscher

În perioada 23 – 24 iunie curent, în incinta Pensiunii Turistice ”Odiseu” din or. Vadul lui Vodă, a avut loc seminarul metodic pentru Şefii Serviciilor raionale/municipale de Asistenţă Psihopedagogică (SAP) cu genericul ”Cadrul de bunăstare al copilului. Factori protectori ai familiei”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educaţiei şi Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, cu suportul AO „Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC).

Scopul seminarului a fost de a instrui participanţii în aplicarea corectă a Metodologiei de evaluare a situaţiei copiilor instituţionalizaţi şi a familiilor acestora, în contextul dezinstituţionalizării; de a sensibiliza actorii publici în vederea asigurării bunăstării copilului şi dezvoltării factorilor de protecţie a copilului şi familiei, pentru prevenirea abuzului şi neglijării. Totodată, în cadrul seminarului au fost prezentate istorii de succes privind incluziunea copiilor dezinstituţionalizaţi din Şcoala de tip internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părintească din Orhei şi Şcoala auxiliară din Sărata Galbenă din Hînceşti, prin implicarea activă a angajaţilor SAP din cele două raioane.

Obiectivul stabilit şi care este pus astăzi în faţa SAP din ţară, este de a evalua calitativ şi a identifica corect necesităţile fiecărui copil dezinstituţionalizat din instituţiile rezidenţiale, integrarea acestora în familie şi şcoala generală, înzestrarea fiecărui elev cu un minim de competenţe funcţionale necesare, fie pentru accederea la un nou nivel de învăţămînt, fie pentru o inserţie mai reuşită în viaţa socială.

Potrivit Doamnei Virginia Rusnac, directorul Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, în procesul de realizare a acestor sarcini, fiecare copil trebuie să primească ajutorul potrivit, la momentul potrivit, din partea tuturor structurilor profesioniste, inclusiv din partea serviciilor care prestează asistenţă socială, educaţională, medicală etc., aceştia activând în echipe multidisciplinare. Or, oferirea serviciilor de către o echipă multidisciplinară a devenit unul dintre indicatorii de calitate frecvent utilizat la nivel internaţional în procesul de evaluare şi comparare a serviciilor oferite persoanelor cu nevoi complexe la nivelul comunităţii.

Despre această practică, dar şi despre cadrul de bunăstare a copilului şi factorii protectori ai familiei, au vorbit în prima zi a seminarului formatorii de la PPFC, Ana Palii şi Tatiana Dnestrean.

Atelierele de lucru, activităţile practice organizate de formatori, au evidenţiat dependenţele şi limitele sociale la care sunt supuşi copiii într-o lume a adulţilor, ce creează o serie de situaţii care îi predispun la riscul de a fi victime ale violenţei. Pe lângă aceste situaţii, s-au enumerat factorii care acţionează în favoarea copilului, în sens protector. De asemenea, ariile în care se manifestă riscurile pot constitui tot atâtea arii de intervenţie, iar situaţiile de risc pot fi şi factori de declanşare a semnalării. Iată de ce, este foarte important de a cunoaşte factorii de risc şi factorii protectori de către toţi profesioniştii, care interacţionează cu copilul, pentru a evalua riscul expunerii la o situaţie de abuz, neglijare şi exploatare şi de a asigura copilului bunăstare, rezilienţă, ataşament securizat, abilităţi sociale, stima de sine ş.a.

Un accent deosebit a fost pus pe modelul practic de aplicare a Matricei rezilienţei, care poate fi utilizată, la necesitate, de SAP, ca suport de ghidare şi documentare pentru mai multe situaţii complexe, în care se află copilul. Dezvoltarea copilului într-un mediu care oferă elemente protective, poate duce la prevenirea consecinţelor abuzului, neglijării şi exploatării, mai ales a celor de lungă durată şi chiar a abuzului. Copilul victimă sau care suferă de o traumă cauzată de violenţă, trebuie să ajungă la parametrii dezvoltării armonioase pentru reluarea activităţii obişnuite, lucru care poate fi realizat doar în parteneriat cu sectorul social, educaţie, sănătate, ordine publică, pentru a preveni, identifica, referi, evalua, asista şi monitoriza copiii aflaţi în situaţie de risc.

În partea a doua a seminarului au fost discutate şi prezentate studii de caz cu privire la bunele practici, dar şi barierele întâmpinate în procesul de incluziune a copiilor dezinstituţionalizaţi în şcoala de cultură generală; evaluarea complexă a instituţiilor rezidenţiale şi implicarea SAP din raioanele Orhei şi Hînceşti în aceste activităţi.

Exemplele de bune practici din raioanele menţionate au creat o nouă viziune asupra paşilor de urmat în identificarea resurselor de sprijin adecvate, pentru a răspunde nevoilor educaţionale ale fiecărui copil şi a oferi oportunităţi de integrare socială, familială tuturor copiilor dezinstituţionalizaţi.

Tematica actuală abordată în cadrul seminarului, activităţile practice realizate, schimbul de experienţă, suportul metodic oferit, reprezintă pentru participanţi achiziţii profesionale substanţiale pentru a fi studiate în continuare şi aplicate în activitatea practică.

Din numele preşedinţilor SAP din republică, aduc sincere mulţumiri tuturor actorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea seminarului dat, din cadrul Ministerului Educaţiei, Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, PPFC, pentru efortul depus pentru dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor SAP, competitivitate sănătoasă a acestora, în direcţionarea corectă a acţiunilor de elaborare, planificare şi implementare a educaţiei incluzive. O şcoală perfectă, care să-i primească pe toţi şi să valorizeze potenţialul fiecăruia, este încă un model pedagogic pe care ni-l dorim să fie mai aproape de realitatea noastră.

Drumul este încă lung şi fiecare specialist implicat în procesul de incluziune are o importanţă colosală în formarea copiilor şi tinerilor. La capătul fiecărui pas al acestui drum pot fi tineri, adulţi, chiar generaţii, unii mai indulgenţi, mai implicaţi social sau cu mai multă responsabilitate. Cert este că, toţi împreună trebuie să ne apropiem de o lume mai deschisă, mai tolerantă şi mai incluzivă.

Ana Cabac,
Şef Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică Cantemir

Impresii despre seminar:
Tatiana Veremciuc, şef Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică, Edineţ

Instruirea pentru şefii SAP, organizată de Ministerul Educaţiei şi Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, în parteneriat cu PPFC, organizaţie cu experienţă în domeniul dezinstituţionalizării, a permis ca, pe lângă schimbul de bune practici, fiecare participant să se autoevalueze şi să se întrebe dacă se impune suficient ca simplu cetăţean, iar din perspectiva funcţiei pe care o deţine, dacă face totul pentru asigurarea condiţiilor de bunăstare a tuturor copiilor. Platforma de dezbateri iniţiată a mai evidenţiat încă o dată necesitatea conjugării eforturilor tuturor forţelor din teritoriu pentru a ne aduce copilaşii acasă şi a le crea şi oferi condiţii sigure pentru o dezvoltare armonioasă.

A identifica copiii şi necesităţile acestora precum şi a familiilor lor este extrem de important, dar fără nici un rezultat dacă nu se intervine multidisciplinar şi aceasta este posibil dacă există o comunicare eficientă între specialiştii din comunitate, indiferent de domeniul în care activează.

Continuarea şirului de formări, la nivel local, ale cadrelor didactice în domeniul identificării, raportării şi prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare şi trafic al copilului, precum şi cel al educaţiei parentale întru schimbarea percepţiei generale şi atitudinii, reducerea stereotipizării în procesul de educaţie a copiilor, înţelegerea că fiecare copil e unic şi necesită a fi abordat individual, rămâne încă o prioritate.

Sarcina comună este de a consolida eforturile pentru a crea şi a menţine serviciile educaţionale şi sociale pentru copiii care au nevoie de ele şi a insista asupra calităţii asistenţei prestate, a asigura drepturi şi şanse egale pentru toţi. Doar prin insistenţă şi perseverenţă, prin formare şi colaborare continuă, vom oferi servicii calitative care să asigure integritatea fizică şi psihică tuturor copiilor şi, ulterior, crearea unui genofond sănătos.