Pagina principala / Noutăţi / Echipele multidisciplinare din 4 localități vor fi sprijinite în desfășurarea activităților de prevenire a intrării în dificultate a familiilor cu copii

Echipele multidisciplinare din 4 localități vor fi sprijinite în desfășurarea activităților de prevenire a intrării în dificultate a familiilor cu copii

5 iunie 2024

15 profesioniști din structurile responsabile de protecția copilului și familiei din raioanele Criuleni, Dubăsari, Ialoveni și Strășeni, arondate la Agenția Teritorială de Asistență Socială /ATAS/ Centru vor deveni formatori naționali pentru pilotarea în 4 localități, din raioanele menționate, a unui model eficientizat al Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, componenta primară /SFFP/.

Aceștia vor instrui, la rândul lor, echipele locale multidisciplinare din localitățile-pilot. Formarea de formatori și pilotarea va fi realizată de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” /PPFC/ în cadrul Inițiativei Globale Changing The Way We Care /CTWWC/.

Potrivit Nataliei Semeniuc, coordonator proiect, ”Parteneriate pentru fiecare copil”, programul de formare a formatorilor include aspecte ce țin de consolidarea competențelor profesionale privind cunoașterea cadrului normativ a Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, înțelegerea domeniilor de bunăstare a copiilor și a factorilor protectori ai familiei, a responsabilităților care le au alți specialiști din comunitate în prevenirea intrării în dificultate a familiilor cu copii, conștientizarea importanței mobilizării comunitare și modele de aplicare, etc.

Scopul pilotării este de a consolida serviciul sprijin familial la nivel de prevenire primară, pentru asigurarea bunăstării copiilor, stabilității familiilor și reducerea dependenței acestora de suport/intervenții specializate. Procesul de pilotare a fost conceptualizat în baza evidențelor colectate ca urmare a unei analize naționale a programelor/activităților existente de sprijin și consolidare a familiei, care a fost realizată în perioada martie-aprilie curent. Cercetarea a implicat autorități publice locale /APL/, asistenți sociali comunitari /ASC/, specialiști din asistență socială, medicină, educație, ordine publică, sectorul asociativ, religie și beneficiari ai SSF primar.

Igor Chișcă, Șef Direcție politici de protecție a drepturilor copilului şi familiilor cu copii, MMPS, a subliniat că necesitatea consolidării SSF și dezvoltării componentei primare este ”dictată de faptul că actorii comunitari nu delimitează clar intervențiile de prevenire primară și secundară, respectiv activitățile de prevenire nefiind valorificate pe deplin la nivel de comunitate. Ca rezultat se intervine atunci când copilului i se atribuie statutul de copil în situație de risc, când intervenția este mai complexă, costisitoare și necesită mai multe eforturi. Această nouă abordare poate reduce costurile financiare și emoționale asociate cu rezolvarea problemelor sociale complexe a familiei. Astfel, rezultatele pilotării modelului propus al SSF în câteva localități din ATAS Centru, lecțiile învățate din procesul de pilotare vor fi analizate și, eventual, vor servi drept bază pentru modificarea cadrului normativ cu privire la SSF”, a relatat dl Chișcă.

Formarea de formatori este desfășurată în cadrul Inițiativei Changing The Way We CareSM (CTWWC) implementată de Catholic Relief Services și Maestral International, împreună cu alți parteneri globali, naționali și locali care lucrează colaborează pentru a schimba modul în care îngrijim copiii din întreaga lume.

Principalii noștri parteneri globali sunt Better Care Network și Faith to Action.

CTWWC este finanțat în parte de Alianța Pentru Dezvoltare Globală (USAID) și Fundația GHR.

Doriți să aflați mai multe? Contactați Changing the Way We Care la info@ctwwc.org sau vizitați changingthewaywecare.org

©2024 Catholic Relief Services. Toate drepturile sunt rezervate. Acest material nu poate fi reprodus, afișat, modificat sau distribuit fără permisiunea scrisă prealabilă a deținătorului drepturilor de autor. Pentru a obține acordul, adresați-vă la adresa electronică info@ctwwc.org. Fotografiile din această publicație sunt folosite doar în scopuri ilustrative; ele nu implică un anumit statut de sănătate sau de îngrijire rezidențială din partea niciunei persoane care apare în fotografii.


Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni și depăși situaţiile de risc, a consolida competențele lor parentale și a rezilienței familiilor și copiilor, folosind o abordare centrată pe copil, abilitarea și susținerea familiei, astfel încât aceasta să poată oferi un mediu sigur şi favorabil îngrijirii, creşterii şi dezvoltării armonioase a copiilor.