Pagina principala / Noutăţi / Un model eficientizat al activităților de sprijin primar în Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii va fi pilotat în patru raioane ale țării

Un model eficientizat al activităților de sprijin primar în Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii va fi pilotat în patru raioane ale țării

31 mai 2024

Un model eficientizat al activităților de sprijin primar în Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii /SSF/ va fi pilotat în cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială /ATAS/ Centru (raioanele Criuleni, Dubăsari, Ialoveni și Strășeni). Scopul pilotării este de a consolida SSF și de a dezvolta componenta primară pentru asigurarea bunăstării copiilor, stabilității familiilor și reducerea dependenței acestora de suport/intervenții specializate. Pilotarea va fi realizată de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” /PPFC/, în cadrul Inițiativei Globale Changing The Way We Care /CTWWC/.

Procesul de pilotare este bazat pe datele unei analize naționale a programelor/activităților existente de sprijin și consolidare a familiei, care a fost realizată în perioada martie-aprilie curent. Cercetarea a implicat autorități publice locale /APL/, asistenți sociali comunitari /ASC/, specialiști din asistență socială, medicină, educație, ordine publică, sectorul asociativ, religie și beneficiari ai SSF primar.

Potrivit Danielei Mămăligă, director PPFC ”pentru pilotare vor fi selectate 4 comunități din cele 4 raioane arondate ATAS Centru, în care vor fi testate activități axate pe prevenirea situațiilor de criză a familiei, dar și modele de lucru cu membrii comunității privind implicarea și oferirea diferitor tipuri de suport pentru familiile cu copii. Toate aceste practici vor servi drept bază pentru revizuirea legislației curente și replicare la nivel național.”

Trebuie remarcat faptul că procesul de pilotare va fi susținut de un program complex de capacitare în oferirea de sprijin și consolidare a familiei pentru echipele locale multidisciplinare, reprezentanți ai ATAS Centru, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale /MMPS/. Un grup de formatori naționali, care va include reprezentanți ai sectoarelor sănătate, ordine publică și educație, vor fi formați în modelul propus de SSF.

Prezent la eveniment, Igor Chișcă, Șef Direcție politici de protecție a drepturilor copilului şi familiilor cu copii, MMPS a subliniat necesitatea consolidării SSF și dezvoltării componentei primare ”dictată de faptul că actorii comunitari nu delimitează clar aceste două componente și nu valorifică pe deplin activitățile de prevenire. Ca rezultat se intervine atunci când copilului i se atribuie statutul de copil în situație de risc, când intervenția este mai complexă, costisitoare și necesită mai multe eforturi. Această abordare poate reduce costurile financiare și emoționale asociate cu rezolvarea problemelor sociale complexe a familiei. Astfel, se propune conceptualizarea unui model nou al SSF și pilotarea acestuia în câteva localități pilot urmând ca lecțiile învățate din procesul de pilotare să fie analizate de noi și, eventual, să servească drept bază pentru modificarea cadrului normativ cu privire la SSF”, a relatat dl Chișcă.

Evenimentul de lansare a procesului de pilotare a fost organizat în cadrul Inițiativei Globale Changing The Way We Care /CTWWC/, implementată în Republica Moldova cu suportul financiar al USAID, de către Catholic Relief Services (SUA) și Maestral International (SUA), în colaborare cu partenerii de proiect AO ”Parteneriate Pentru Fiecare Copil”, AO ”Copil, Comunitate, Familie” și Keystone.


Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni și depăși situaţiile de risc, a consolida competențele lor parentale și a rezilienței familiilor și copiilor, folosind o abordare centrată pe copil, abilitarea și susținerea familiei, astfel încât aceasta să poată oferi un mediu sigur şi favorabil îngrijirii, creşterii şi dezvoltării armonioase a copiilor.