Înfiinţarea sistemelor de protecţie a copilului la nivel local, pentru a asigura protecţia copiilor faţă de abuz, neglijare şi exploatare în Republica Moldova

31.05.2011 — 01.12.2013

Scopul proiectului

Scopul proiectului este ca până în decembrie 2013, 2000 de copii vulnerabili şi familiile lor din raioanele Făleşti şi Ungheni au acces îmbunătăţit la servicii de sprijin familial şi protecţie a copiilor, inclusiv sisteme de prevenire şi protejare a copiilor de separarea familiei, violenţă, abuz, neglijare şi exploatare. Obiectivele proiectului sunt următoarele:

  1. modele ale mecanismului de prevenire şi de protecţie a copiilor sunt elaborate, testate, incorporate în sistemul existent de prestare a serviciilor, iar capacităţile specialiştilor sunt consolidate, asigurând integrarea acestor modele în sistemele de protecţie a copilului din Ungheni şi Făleşti;
  2. atitudinile şi comportamentele profesioniştilor şi ale publicului general sunt schimbate, de la stigmatizarea spre susţinerea copiilor vulnerabili şi familiilor acestora, pentru prevenirea separării, neglijării, abuzului şi exploatării copiilor.

Rezultatele scontate sunt următoarele:

  1. Specialiştii din domeniile asistenţei sociale, învăţământului, sănătăţii şi alte sectoare tangenţiale din Făleşti şi Ungheni sunt capabili să prevină, identifice şi să protejeze copiii-victime faţă de neglijare, abuz şi exploatare.
  2. Atitudinile publicului sunt schimbate spre condamnarea şi raportarea abuzului.
  3. Modelele de protecţie a copilului dezvoltate la nivel local sunt analizate şi incorporate în procesul de dezvoltare a politicii de nivel naţional.

În primele 8 luni, proiectul a realizat un studiu calitativ al percepţiilor profesioniştilor şi a publicului general referitor la fenomenul abuzului copilului, lacunele din sistem şi modalităţile de lucru pentru prevenirea timpurie a tuturor tipurilor de abuz. În afară de acestea, au fost evaluate toate serviciile prestate în ambele raioane, pentru a identifica politicile şi practicile de protecţie a copilului existente în sistem. În baza rezultatelor cercetării, şi conform evaluării necesităţilor de instruire, au fost elaborate strategia, programul şi materialele de instruire, destinate diferitor grupuri-ţintă de profesionişti. Pentru a facilita intervenţia timpurie şi a identifica situaţiile de abuz al copiilor, a fost creată Linia Fierbinte a Copilului în ambele raioane pilot. Au fost elaborate Conceptul şi Regulamentul. Noul serviciu este integrat şi incorporat în sistemul existent de servicii sociale şi este lansat în luna Martie curent. Sunt în proces de consolidare capacităţile personalului care prestează acest serviciu, şi sunt dezvoltate procedurile de lucru.

Costul acţiuni — 541,781 euro

Donatorii acţiunii:

  • OAK Foundation

Managerul sau partenerul superior:

  • Partnerships for Every Child
  • Terre des Homes

Rezultat