Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață

01.01.2016 — 01.01.2019

Scopul proiectului

Scopul primar al acţiunii propuse este de a facilita accesul la serviciile comunitare de suport în primii ani de viaţă și în educaţia preşcolară pentru copiii vulnerabili cu nevoi speciale (CCNS) de vîrstă fragedă conform Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului (CNUDC) și Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Handicap (CNUDPH). Acţiunea îi vizează pe CCNS și familiile lor, întrucât serviciile de suport existente, la moment, în Moldova, sunt inconsistente și nu acoperă toate nevoile acestor grupuri.

Scopul principal al acţiunii este de a le asigura CCNS posibilitatea de a-şi începe viaţa în cel mai bun mod posibil şi de a-i ajuta să obţină rezultate pozitive pe întreg parcursul vieţii lor. Obiectivul general va fi atins în trei moduri, operându-se la diferite nivele, prin:

 • Motivarea actorilor implicaţi în planificarea și promovarea serviciilor de suport în primii ani de viaţă şi în educaţia preşcolară pentru CCNS, să lucreze mai eficient împreună, și să-şi consolideze capacităţile de profesionişti independenţi, garantând accesul liber la educaţie preșcolară inclusivă;
 • Consolidarea capacităţilor profesioniștilor cheie care lucrează cu CCNS în cadrul Autorităţilor Publice Locale (APL) și Organizaţiilor Societăţii Civile (OSC), pentru a facilita accesul la serviciile comunitare de suport în primii ani de viaţă şi în educaţia preşcolară.
 • Îmbunătăţirea calităţii sprijinului pentru părinţii și îngrijitorii vulnerabili ai CCNS în cadrul comunităţii, pentru a le permite să ofere îngrijire optimă și să satisfacă nevoile copiilor lor.

Facilitarea legăturilor dintre APL, profesioniștii cheie, și părinţii/îngrijitorii CCNS – atât în cadrul comunităţii, cât și al școlii – va crea un mediu propice în care părinţii/îngrijitorii CCNS vor avea capacitatea și cunoștinţele necesare pentru a accesa serviciile de care au nevoie. Referirea necesităţilor CCNS atât în comunitate, cât și în școală va asigura acestor copii cele mai bune oportunităţi de a-și dezvolta pe deplin potenţialul, de a merge la școală la vârsta de șapte ani, în același timp cu semenii lor.

Obiectivele cheie specifice, care stau la baza obiectivului general, au rolul de a:

 1. A consolida capacităţile și cooperarea dintre APL și OSC, care lucrează cu CCNS de vîrstă preşcolară, pentru a facilita acestora accesul la serviciile de suport în primii ani de viaţă şi în educaţia preşcolară
 2. A dezvolta și testa un model de servicii servicii comunitare de suport în primii ani de viaţă şi în educaţia preşcolară pentru CCNS, cu însuşirea capacităţii necesare de a-l implementa la nivel naţional, dacă acesta se va dovedi a fi un model de succes.

Acţiunea va consolida capacitatea tehnică de lucru și de colaborare a grupurilor-ţintă, inclusiv personalul profesionist din cadrul APL și OSC, educatoarele și administratorii din cadrul grădiniţelor de copii, părinţii, și publicul larg. În urma acestei acţiuni, participanţii sus menţionaţi vor dobândi cunoștinţe și vor putea înţelege mai bine exigenţele și drepturile tinerilor vulnerabili cu necesităţi speciale, importanţa educaţiei incluzive în primii ani de viaţă, dificultăţile cu care se confruntă CCNS, părinţii și îngrijitorii acestora; acţiunea va facilita, de asemenea, dobândirea abilităţilor practice necesare pentru susţinerea CCNS și familiilor lor. Tot aici, este prevăzută implicarea serviciilor mass-media, pentru o abordare complexă a fenomenului de stigmatizare a persoanelor cu dizabilităţi și pentru a sensibiliza opinia publică în privinţa CCNS în cadrul comunităţii.

Programele de suport și educație care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului sunt:

 • Terapia prin muzică sau Meloterapia – program de comunicare prin muzică;
 • Portage – serviciu de asistență și suport în educație la domiciliu, pentru familiile cu copii cu necesități speciale;
 • MellowParenting – terapie de curs pentru consolidarea abilităţilor părinteşti şi fortificarea relaţiei dintre părinţi şi copii bazată pe teoria ataşamentului.

În cadrul acestui proiect va fi dezvoltat, la nivel naţional, programul de comunicare Makaton, care implică folosirea semnelor și a simbolurilor pentru a ajuta oamenii să comunice. Acesta va fi integrat ca instrument de lucru pentru toți actorii implicați în procesul educațional cu copiii care au probleme în vorbire și comunicare.

Costul acţiunii — 680,000 euro

Donatorii Proiectului:

 • Uniunea Europeană

Implementatori:

 • Parteneriate pentru fiecare copil
 • Mellow Parenting
 • HealthProm din Marea Britanie

Rezultat