Pagina principala / Noutăţi / Asigurarea dreptului la familie pentru fiecare copil, discutată la Chișinău de experți internaționali și autorități

Asigurarea dreptului la familie pentru fiecare copil, discutată la Chișinău de experți internaționali și autorități

17 mai 2016

Reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale din republică, specialişti din domeniul asistenţei sociale, educaţiei şi asistenţei medicale, experți internaţionali, reprezentanţi ai mediului academic şi profesionişti din sectorul neguvernamental participă în zilele de 17-19 mai curent, la Conferința internațională „Asigurarea dreptului la familie pentru fiecare copil: Provocări şi soluţii”. Evenimentul este organizat în contextul celor zece ani de la lansarea reformei sistemului de protecţie a copilului în Republica Moldova.

Scopul Conferinţei este de a prezenta cele mai importante realizări obţinute în procesul de dezinstituţionalizare a copiilor în Republica Moldova şi a evidenţia conexiunea dintre dezinstituţionalizare, dezvoltarea serviciilor bazate pe familie şi comunitate, educaţia incluzivă şi intervenţia timpurie. Evenimentul oferă oportunităţi pentru diseminarea practicilor de succes naţionale şi internaţionale privind prevenirea separării copilului de familie şi modele de îngrijire alternativă de tip familial pentru copiii separaţi de părinţi.

În mesajul său de salut, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Stela Grigoraş, a subliniat importanţa rezultatelor obţinute de Republica Moldova în procesul de reformă a sistemului de protecţie a copiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi asigurarea bunăstării acestora.Totodată, Ministrul a accentuat necesitatea colaborării dintre autorităţile publice şi societatea civilă spre binele tuturor copiilor, mulţumind pentru suportul constant acordat ţării noastrede către partenerii de dezvoltare: ONU, UNICEF, Delegaţia Uniunii Europene, USAID, Parteneriate pentru fiecare copil, Lumos.

Dafina Gercheva, Reprezentant Coordonator ONU/Reprezentant Permanent PNUD, a salutat interesul profesioniştilor din ţară pentru domeniul protecţiei copilului, menţionînd despre importanţa conjugării eforturilor pentru a le oferi tuturor copiilor un mediu sigur şi protector, o copilărie fericită în familie.

La rândul său, Reprezentantul UNICEF în Republica Moldova, Nuné Mangasaryan, s-a referit la necesitatea de a consolida familiile, comunităţile şi autorităţile publice pentru a face faţă provocărilor şi a răspunde necesităţilor de dezvoltare ale tuturor copiilor.

Prezenţi la inaugurarea Conferinţei, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, E.S. Philip Batson, şi ambasadorul Statelor Unite ale Americii, E.S. James D. Pettit, au apreciat eforturile Republicii Moldova de a le oferi copiilor plasaţi în instituţii rezidenţiale posibilitatea de a creşte în familie, asigurîndu-le dreptul la incluziune educaţională şi socială.

În paralel cu sesiunile plenare, cu suportul experţilor internaţionali vor fi organizate ateliere, pentru diferite grupuri de specialişti, în cadrul cărora vor fi abordate mai multe subiecte ce țin de: participarea copiilor în procesul de luare a deciziilor; Serviciul de asistență parentală profesionistă; incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale;lucrul cu copiii cu necesități emoționale complexe, integrarea serviciilor adresate copiilor etc.

De asemenea, pe parcursul celor trei zile, va fi expusă o expoziție a desenelor realizate de copii cu tematica „Dreptul copilului la familie”.

Evenimentul este organizat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, AO „Parteneriate pentru fiecare copil” și Organizația „Lumos Foundation” din Marea Britanie, cu susținerea financiară a acesteiaşi a USAID.

Potrivit datelor statistice, la sfîrșitul anului 2015, în țară activau 35 de instituții rezidențiale, în care erau plasațiîn jur de 2000 de copii. Din momentul lansării reformei sistemului rezidențial, numărul de instituții s-a redus cu 30, iar a copiilor cu circa 9 mii. În același timp, Guvernul cu suportul partenerilor de dezvoltare și ONG-lor active în domeniu, a dezvoltat un sistem de servicii sociale alternative de îngrijire a copiilor, în special asistența parentală profesionistă, casa de copii de tip familial, casa comunitară pentru copii în situaţie de risc, serviciul de tutelă/curatelă, sprijinul familial etc. Toate aceste progrese au îmbunătăţit calitatea vieţii copiilor separaţi de părinţi, care au regăsit bucuria de a creşte într-un mediu familial şi de a fi incluşi în şcoală şi comunitate. Rezultatele reformei vor determina priorităţile Republicii Moldova privind sistemul de protecţie a copilului, axate în special pe consolidarea serviciilor sociale adresate copiilor în situaţie de risc, dezvoltarea educaţiei incluzive în învăţămîntul preşcolar şi crearea unui sistem naţional de servicii de intervenţie timpurie la copii.

Proiectele care se referă la această ştire