Familie puternică pentru fiecare copil

01.01.2014 — 01.06.2018

Scopul proiectului

Parteneriate pentru fiecare copil implementează proiectul “Familie puternică pentru fiecare copil” /PPFC/ cu susţinerea financiară a Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională (USAID), care va dura pînă în iunie 2017 şi are scopul de a îmbunătăţi siguranţa, bunăstarea şi dezvoltarea copiilor în situaţie de risc şi a celor lipsiţi de îngrijire familială adecvată în Republica Moldova.

Acest proiect vine să consolideze rezultatele proiectelor precedente, finanţate de USAID şi EveryChild Marea Britanie şi implementate de Parteneriate pentru fiecare copil, creînd oportunităţi pentru extindere şi replicare la nivel naţional. Proiectul va oferi sprijin autorităţilor în dezvoltarea unui sistem integrat de servicii menit să consolideze şi să păstreze îngrijirea copiilor în familie, şi asigure copiilor lipsiţi de ocrotire părintescă forme alternative de îngrijire de tip familial.

Totodată, proiectul are rolul de a promova în rîndul profesioniștilor și a publicului larg importanţa familiei pentru copil, mobilizând implicarea tuturor actorilor guvernamentali și neguvernamentali în procesul de reformă şi consolidând coordonarea acestora în interesul superior al copilului.

Proiectul îşi propune ca:

  1. Pînă în iunie 2017, 100.000 de copii din Republica Moldova, care beneficiază de îngrijire familială inadecvată şi riscă să rămână fără ocrotire părintească sau care sunt separaţi de familie, să aibă şanse sporite de a creşte în familiile lor consolidate sau de a fi plasaţi în îngrijire familială alternativă potrivită, protectoare şi permanentă.
  2. Să prevină separarea nepotrivită de familie în cazul a 4000 de copii din raioanele Cahul, Călăraşi, Căuşeni, Făleşti, Nisporeni, Sîngerei, Soroca, Teleneşti şi Ungheni.
  3. Pînă în iunie 2017, activităţile proiectului trebuie să tindă ca cei 3000 de copii lipsiţi de îngrijire familială din raioanele Cahul, Călăraşi, Căuşeni, Nisporeni şi Soroca să trăiescă în familii ce le oferă căldură şi siguranţă.

Proiectul va opera la nivel naţional şi local. În calitate de regiuni-pilot, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Autorităţile Publice Locale (APL), UNICEF şi organizaţiile societăţii civile au fost selectate 11 APL. Raioanele Cahul, Căuşeni, Nisporeni, Soroca şi Rezina au fost selectate în virtutea faptului că au pe teritoriul lor instituţii rezidenţiale cu un număr mare de copii şi care respectiv se regăsesc în lista regiunilor prioritare stabilite de Guvernul Republicii Moldova pentru dezinstituţionalizarea copiilor şi reorganizarea instituţiilor. Raioanele Ungheni, Călăraşi, Făleşti, Teleneşti şi Sîngerei au fost selectate, întrucât dispun de capacităţi şi resurse umane dezvoltate cu sprijinul PPFC în proiectele precedente finanţate de USAID şi EveryChild; care vor fi consolidate şi valorificate pentru dezvoltarea unor programe de suport familial, înainte de a le replica în cele 5 raioane noi.

Astfel la nivel naţional Proiectul va lucra cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi alte ministere relevante, pentru a consolida sistemele naţionale de protecţie a copilului, a dezvolta şi a îmbunătăţi politicile sociale pentru a preveni separarea familiilor şi a asigura protecţia copiilor lipsiţi de îngrijire familială. Proiectul va susţine aceste ministere în consolidarea capacităţilor tuturor celor 35 de APL din Moldova, pentru a asigura implementarea adecvată a politicilor şi legislaţiilor naţionale de protecţie a copilului şi a eficienţei acestora în raport cu populaţia.

La nivel local, Proiectul va susţine 11 APL în pilotarea programelor de sprijin familial şi consolidare a familiei, având accent deosebit pe dezvoltarea unor programe viabile de prevenţie, scopul cărora este menţinerea copiilor în familie şi consolidarea capacităţilor familiei de a îngriji de propriii copii. În afară de aceasta, proiectul va susţine încă 5 APL noi, pentru a dezvolta programe alternative de îngrijire familială a copiilor şi va reorganiza 8 instituţii rezidenţiale mari pentru copii.

Activităţile proiectului sunt orientate spre a susţine direct 7000 de copii din 7 instituţii rezidenţiale, din servicii de tip familial şi din centre temporare de plasament, care vor fi susţinuţi să primească îngrijire în familii şi să frecventeze şcoli în comunitate, sau vor primi sprijin pentru a găsi o opţiune permanentă de îngrijire familială în dependenţă de situaţia copilului. Iar copiii care se află în riscul de a pierde îngrijirea părintească vor primi susţinere pentru a rămâne în familii sau pentru a găsi un mediu familial protectiv.

Costul acţiunii — 4 400 000 $

Donatorii acţiunii:

  • USAID

Managerul sau partenerul superior:

  • Partnerships for Every Child

Rezultat