”Susținerea fetelor cu dizabilități plasate în îngrijire rezidențială de a fi îngrijite în medii familiale, educaţionale și comunităţi sigure”

02.05.2018 — 30.09.2024

Scopul proiectului

Îmbunătățirea calității vieții fetelor din Centrul de plasament temporar din Hîncești prin sprijinirea lor în tranziția spre viața în comunitate, obținerea abilităților de trai independent și accesarea serviciilor de suport, educaționale și angajare în câmpul muncii.

Obiective Specifice

 • 13 fete cu dizabilități din instituția din Hîncești sunt susținute să trăiască în comunitate beneficiind de accesul necesar la serviciile de suport având o viață plină și incluzivă;
 • Modele funcționale și durabile de servicii de tip comunitar destinate fetelor cu dizabilități, integrate în sistemul naţional de protecție socială;
 • Capacitățile echipei MSMPS, ANAS şi angajaților Instituției din Hîncești sunt consolidate pentru a asigura dreptul la incluziune socială a fetelor cu dizabilități și a le susține în procesul de tranziție din îngrijirea rezidențială spre viața în comunitate.

Rezultatele proiectului

 • Viziune Strategica a MSMPS privind reorganizarea instituției din Hîncești elaborată în corespundere cu necesitățile identificate. Planul de transformare al instituţiei actualizat;
 • MSMPS, in particular ANAS, dispune de resurse şi capacităţi pentru a coordona și superviza serviciile rezidențiale și comunitare pentru persoane cu dizabilități;
 • Modele viabile și cost eficiente de servicii comunitare pentru persoanele cu dezabilități, în care acestea se simt apreciate şi sunt membri ai vieții din comunitate, sunt create şi sunt funcţionale (ajustate in baza analizelor efectuate);
 • Modele de suport la nivel comunitar pentru a susține fetele integrate in comunitate sunt dezvoltate şi pilotate;
 • Cel puțin 13 beneficiare a instituției din Hîncești dezinstituţionalizate şi integrate în comunitate și în câmpul muncii;
 • Publicul larg şi profesioniștii acceptă necesitatea şi importanța dezvoltării serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități și dreptul lor de a trăi în comunitate;
 • Pe termen lung, crearea unui fundament sigur pentru sprijinirea autorităților naționale în reorganizarea completă a Centrului de plasament temporar din Hîncești, dezvoltarea unor servicii alternative cost-eficiente de îngrijire comunitară și asigurarea realocării resurselor instituției rezidențiale spre serviciile comunitare și de suport.

Costul acțiunii — 489,702 Euro

Donatorii proiectului:

 • Fundația Siol

Implementatori:

 • Parteneriate pentru fiecare copil