O viaţă fără violenţă pentru copiii din Moldova

01.01.2015 — 31.12.2017

Scopul proiectului

Proiectul îşi propune să îmbunătăţească siguranţa, bunăstarea şi dezvoltarea celor mai vulnerabili copii, în special ne referim la acei copii care trăiesc fără îngrijire părintească adecvată şi care riscă să devină victime ale abuzului, inclusiv ale abuzului sexual.

Proiectul va consolida rezultatele obţinute în cadrul proiectelor finanţate anterior de Oak Foundation şi USAID (2010-2014), avînd un accent sporit pe următoarele aspecte:

  1. îmbunătăţirea cadrului legal şi tehnic privind îngrijirea şi dezvoltarea copilului şi consolidarea capacităţilor locale pentru implementarea acestuia;
  2. dezvoltarea abordării replicabile bazate pe prevenire şi protecţie la nivel local şi a serviciilor pentru cei mai vulnerabili copii şi pentru familiile lor;
  3. susţinerea copiilor privind participarea lor în dezvoltarea programelor prietenoase copiilor şi a serviciilor, la nivel local şi naţional.

Datorită acestui proiect va fi posibil ca întregul proces de îmbunătăţire a politicilor să aibă o influenţă pozitivă asupra capacităţilor tehnice, la nivel local, naţional, regional şi comunitar şi, nu în ultimul rînd, să le ofere copiilor o îngrijire mai eficientă şi un nivel mai înalt de protecţie.

Portofoliul serviciilor de prevenire şi protecţie disponibile la nivel local şi replicarea uşoară a abordărilor şi serviciilor de prevenirea şi protecţie şi intervenţiile la nivel de comunitate ar trebui să crească şi să se extindă, pentru a asigura că protecţia copilului este “deţinută” de comunitate şi оndrumată la nivel local.

În continuare, portofoliul serviciilor de prevenire şi protecţie existente în teritoriu, care sunt uşor replicabile, precum şi abordările şi intervenţiile iniţiate la nivel de comunitate ar trebui să evolueze şi să se extindă, pentru a garanta faptul că protecţia copilului este un serviciu “tutelat” de comunităţi şi desfăşurat la nivel local.

În cele din urmă, este important ca tinerilor şi copiilor să li se ofere dreptul la cuvînt în procesul de modelare a politicilor şi serviciilor care se referă direct la ei.

Costul acţiunii — 500,000 euro

Donatorii Proiectului:

  • Oak Foundation

Implementatori:

  • Parteneriate pentru fiecare copil
  • Fundaţia Terre des homes, Moldova

Rezultat