Programul Mellow Parenting – pentru copii sănătoși și fericiți

01.02.2016 — 01.03.2022

Scopul proiectului

Proiectul „Programul Mellow Parenting – pentru copii sănătoși și fericiți” îşi propune să intervină de timpuriu pentru a îmbunătăți siguranța, bunăstarea și dezvoltarea copiilor vulnerabili pînă la 5 ani, în special celor cu risc sporit de abandon și separare din cauza lipsei de îngrijire parentală adecvată și a atașamentului și relațiilor părinte-copil slab dezvoltate.

Totodată, proiectul îşi propune să contribuie la:

  • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților părinților vulnerabili de a oferi îngrijire adecvată copiilor, dezvoltarea atașamentului și relațiilor cu copiii săi, faptul, contribuind la prevenirea separării copilului de familie.
  • Promovarea programului de educație parentală “Mellow Parenting” pentru a deveni un program de educație parentală oferit părinților și copiilor în situație de risc și prestat în întreaga țară.

Parteneriate şi suport în implementare:

Proiectul va fi implementat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu organizația Mellow Parenting (MP) din Marea Britanie şi Direcția Municipală pentru protecția drepturilor copilului, cu susținerea financiară a World Childhood Foundation. Beneficiarii direcți ai proiectului: copiii mici cu risc de abandon și părinții lor, copii și părinți cu situația socio-economică precară

Beneficiarii indirecți: părinții copiilor, practicienii care lucrează în mod direct cu părinții și copiii vulnerabili (asistenți sociali, psihologi, educatori preșcolari), care vor fi sprijiniți pentru a îmbunătăți abilitățile de a lucra cu părinții și copiii lor, precum şi publicul larg, vor dobândi cunoștințe şi vor putea înțelege mai bine exigențele şi drepturile tinerilor vulnerabili.

Inovația proiectului:

Programul de educație parentală “Mellow Parenting” este o metodă de intervenție timpurie bazată pe relaţii şi concentrată pe îmbunătățirea relaţiei părinte-copil. Grupurile Mellow Parenting sunt intense şi se derulează timp de 14 săptămâni, 1 zi pe săptămână. Grupurile vizează cele mai vulnerabile familii, inclusiv cele în care există dificultăţi în relaţia părinte-copil, cele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, sau în care se face abuz de substanţe, familii în care este pusă în pericol bunăstarea copilului, familii în care părinții se confruntă cu dificultăți de învățare sau care au un nivel redus de alfabetizare.

Activități prevăzute în cadrul proiectului:

Pilotarea și implementarea programului Mellow Parenting, care prevede următoarele etape:

  1. Dezvoltarea bazei metodologice a programului “Mellow Parenting” – traducerea, adaptarea și imprimarea manualelor, și instrumentelor de lucru în cadrul MP;
  2. Selectarea și instruirea a 10 formatori de grup în programul MP de către organizația Mellow Parenting;
  3. Desfășurarea programului MP de către formatorii instruiți și licențiați în cadrul Căminului Social pentru cuplu părinte-copil și a DMPDC – identificarea beneficiarilor, procurarea echipamentului necesar, pregătirea părinților și rularea grupurilor de părinți și bebeluși și copii mici, oferirea supervizărilor sistematice formatorilor pentru susținerea lor în desfășurarea programului conform metodologiei aprobate și atingerea rezultatelor așteptate;
  4. Evaluarea pilotării programului MP și stabilirea planurilor pe viitor cu privire la promovarea și extinderea programului.

Proiectul a fost extins pentru al doilea an de desfășurare, pînă în ianuarie 2018, cu posibilă extindere ulterior.

Costul acţiunii — 81,928 euro

Donatorii Proiectului:

  • World Childhood Foundation

Implementatori:

  • Parteneriate pentru fiecare copil