Prevenirea abandonului copiilor la naştere în Maternitatea Republicană, Chişinău

01.04.2006 — 31.03.2008
All objectives were achieved

Scopul proiectului

EveryChild Moldova a susţinut Maternitatea Republicană din Chişinău, într-un parteneriat puternic cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Sănătăţii şi Autorităţile Publice Locale din Chişinău, pentru a reduce cu 50% numărul de copii abandonaţi la naştere în maternitate. Programul a fost realizat în câteva etape:

  1. Dezvoltarea unui serviciu pentru prevenirea abandonului copilului la naştere în Maternitatea Republicană;
  2. Înfiinţarea serviciului rezidenţial comunitar (Căminului social pentru cupluri mamă-copil), pentru a susţine mamele şi copii lor după naştere şi pentru a consolida sprijinul comunităţii acordat mamelor şi copiilor întru prevenirea abandonului.

Costul acţiuni — 113 580 euro euro

Donatorii acţiunii:

  • Andreas A David Foundation
  • EveryChild UK

Managerul sau partenerul superior:

  • EveryChild Moldova

Rezultat

Durabilitatea proiectului a fost asigurată prin consolidarea capacităţilor angajaţilor Maternităţii Republicane şi a Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, înfiinţarea unui grup multidisciplinar în cadrul maternităţii, care a inclus mai mulţi asistenţi sociali şi un psiholog. Alte servicii, precum asistenţa medicală, facilitarea accesului la îndemnizaţiile de stat, instruirea vocaţională a mamelor, sunt prestate în comunitate, iar Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului facilitează accesul deplin al beneficiarilor la aceste servicii.