Protecţia copiilor de separarea de familie, violenţă, abuz, neglijare şi exploatare în Moldova

01.08.2010 — 30.06.2014
Costul acţiuni — 2,278,407 euro

Scopul proiectului

Proiectul oferă asistenţă tehnică autorităţilor din Moldova, pentru consolidarea sistemului de protecţie a copilului, întrunind necesităţile copiilor vulnerabil şi familiilor acestora, acoperind spaţiile goale în accesul lor la servicii sociale de calitate. Scopul general al proiectului este îmbunătăţirea accesului la servicii calitative de protecţie socială, inclusiv sisteme de prevenire şi protecţie de separare de familie, violenţă, abuz, neglijare şi exploatare, pentru un număr de 100 000 de copii vulnerabili din Moldova.

Scopul proiectului este de a consolida, până în luna iulie 2013, sistemul de protecţie socială astfel încât acesta să aibă o abordare complexă a necesităţilor copiilor vulnerabili şi a familiilor acestora, asigurându-le accesul la servicii sociale calitative, inclusiv la sisteme de prevenire a separării copiilor şi de protecţie a copiilor lipsiţi de îngrijire părintească. Rezultatele scontate sunt:

  1. Autorităţile naţionale îşi asumă angajamentul şi susţin activ implementarea în Moldova a Ghidului ONU cu privire la îngrijirea alternativă a copiilor;
  2. 5 000 de copii vulnerabili şi familiile lor din raioanele Călăraşi, Făleşti şi Ungheni, au acces îmbunătăţit la servicii calitative de sprijin familial şi la servicii familiale alternative integrate în sistemul general de asistenţă socială;
  3. 1 100 de specialişti din Călăraşi, Făleşti şi Ungheni au capacităţi sporite pentru a preveni separarea familiei şi a oferi protecţie eficientă copiilor lipsiţi de îngrijirea părintească;
  4. Autorităţile locale din Călăraşi, Făleşti şi Ungheni au drept prioritate participarea reală a copiilor, ca instrument de consultanţă aplicat pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor sale în domeniul protecţiei sociale a copilului;
  5. Atitudinile profesioniştilor şi a publicului general sunt schimbate spre susţinerea familiilor vulnerabile şi a copiilor acestora, pentru a preveni separarea şi a aplica modelul de îngrijire bazat pe familie, ca alternativă instituţionalizării copiilor lipsiţi de îngrijire părintească.

În primul an, proiectul a reuşit să analizeze legislaţia naţională la capitolul corespunderii acestea cu Îndrumarul ONU cu privire la Îngrijirea Alternativă a Copiilor, precum şi să dezvolte, în colaborare cu Guvernul şi organizaţiile non-guvernamentale, Planul de Acţiuni pentru implementarea acestui Îndrumar. Cu sprijinul proiectului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a iniţiat procesul de elaborare a unei legi cu privire la protecţia copilului, şi procesul de revizuire a legislaţiei secundare tangenţiale dezvoltării serviciilor sociale (regulamentele, standardele). La nivel local, proiectul s-a axat pe elaborarea şi aplicarea planurilor strategice pentru dezvoltarea unui sistem de servicii sociale integrate, inclusiv sprijin familial, reintegrare şi asistenţă parentală profesionistă, precum şi pe evaluarea a 3 instituţii rezidenţiale din cele 3 raioane-pilot ale proiectului, pregătind copiii pentru reintegrarea în familiile biologice sau plasamentul în familiile extinse sau în asistență parentală profesionistă. Autorităţile din cele 3 raioane au fost susţinute în procesul de închidere a 3 instituţii şi de dezinstituţionalizare a 200 de copii.

Costul acţiuni — 2,278,407 euro

Donatorii acţiunii:

  • USAID

Managerul sau partenerul superior:

  • EveryChild Moldova
  • Partnerships for Every Child

Rezultat