Pagina principala / Proiecte şi Resurse / Rapoarte şi publicaţii

Rapoarte şi publicaţii

 • 01.09.2007

  Evaluarea beneficiarilor

  Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (MPSFC) a făcut publică cercetarea calitativa „Evaluarea Beneficiarilor ” efectuată în contextul procesului de reformare a sistemului de asistenţă socială lansat de Minister. Noua politică în domeniul asistenţei sociale prevede acordarea prestaţiilor băneşti şi serviciilor sociale către cele mai sărace şi vulnerabile pături ale societăţii. Ea este menită să le garanteze persoanelor un minim de subzistenţă, care să prevină intrarea în sărăcie sau aprofundarea acesteia, şi să le sprijine eforturile îndreptate spre ieşirea din sărăcie.

  Cercetarea a fost efectuată în scopul reflectării relaţiei dintre fenomenul vulnerabilităţii şi serviciile sociale existente oferind informaţie utilă pentru elaborarea şi implementarea cadrului de politică în domeniul asistenţei sociale. 

  Potrivit Ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Galina Balmoş, esenţa cercetării nu a constat în furnizarea datelor reprezentative din punct de vedere statistic (ele deja sunt furnizate de Studiul Bugetelor Gospodăriilor Casnice), ci mai degrabă în înţelegerea experienţei de zi cu zi a persoanelor sărace şi a problemelor cu care se confruntă acestea, a strategiilor utilizate de acestea pentru a-şi soluţiona problemele, şi a experienţei acestor persoane, legate de asistenţa socială şi serviciile sociale. Aceasta ne-a ajutat să elaborăm o viziune cu privire la faptul, cum prestaţiile băneşti şi serviciile de asistenţă socială le pot veni în ajutor celor mai nevoiaşe persoane, a adăugat Doamna Ministru.

  Moldova_SA_Reform_Beneficiary_Assessment