Pagina principala / Serviciile noastre / Oferim speranţă

Dezvoltăm şi prestăm servicii sociale pentru copii bazate pe familie şi comunitate

Copiii, împreună cu familiile, comunităţile, prestatorii de servicii şi autorităţile, sunt agenţii schimbării în procesele de transformare. Noi credem în ei şi îi împuternicim să obţină schimbări pozitive şi durabile, să dezvolte servicii inovative, care oferă speranţă fiecărui copil, familie şi comunitate. Experienţa locală generează inovaţii şi ne permite să identificăm cele mai potrivite şi durabile soluţii pentru ca, copiii să nu fie separaţi şi să trăiască acasă cu familiile lor. Practicile dezvoltate ghidează elaborările în politica naţională luând în consideraţie realitatea şi necesităţile locale.

Dezvoltăm şi prestăm servicii sociale pentru copii bazate pe familie şi comunitate

Noi dezvoltăm intervenţii relevante, care asigură schimbări pozitive şi durabile în viaţa copiilor. Noi am oferit asistenţă tehnică autorităţilor locale din ţară şi organizaţiilor societăţii civile pentru a dezvolta un spectru larg de servicii sociale şi structuri de prevenire a instituţionalizării, precum comisiile pentru protecţia copilului aflat în dificultate pentru a preveni separarea copiilor, serviciile de sprijin familial şi reintegrare, de asistenţă parentală profesionistă, de sprijin pentru cuplul părinte-copil, consiliere familială, servicii pentru copiii cu disabilităţi, copiii străzii, servicii de protecţie a copilului, etc.