11 septembrie 2012

Membrii CCC evaluează serviciile sociale pentru copii

Membrii Consiliilor Consultative ale Copiilor din Călăraşi, Făleşti şi Ungheni au evaluat situaţia copiilor plasaţi în serviciile de asistenţă parentală profesionistă şi casa de copiii de tip familie. Rapoartele de monitorizare sînt prezentate reprezentanţilor autorităţilor publice locale responsabili de prestarea acestor servicii în scopul îmbunătăţirii calităţii lor.