Pagina principala / Proiecte şi Resurse / Rapoarte şi publicaţii

Rapoarte şi publicaţii

 • 21.01.2024

  Ghid de suport “Managementul de caz”

  Acest ghid reprezintă un suport metodologic care conţine descrierea procedurilor de prestare, organizare şi funcţionare a Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii și are scopul de a explica criteriile, principiile, procedurile administrative şi operaţionale de prestare a serviciului, pentru a asigura implementarea Regulamentului-cadru și a Standardelor minime de calitate ale serviciului. Formulare
  Ghid Management de caz Moldova_15.09.23
 • 28.03.2023

  Ordin nr.14 din 03.02.2022 Program Mellow Parenting

  Ministerul Muncii și Protecției Sociale a aprobat Metodologia programului de sprijin familial "Mellow Parenting", ceea ce permite integrarea acestuia în Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii.
  Ordin nr.14 din 03.02.22_Program Mellow Parenting
 • 07.06.2021

  Raport financiar anul 2020

  Raport financiar pentru perioada de activitatea 01.01.2020 - 31.12.2020
  Raport financiar_2020_P4EC
 • 15.02.2021

  Inițiativa Globală ”Changing The Way We Care”

  Changing The Way We CareSM (CTWWC) este o inițiativă globală lansată în octombrie 2018 de un consorțiu de organizații, care include Catholic Relief Services (CRS), Fundația Lumos și Maestral International cu scopul de a promova îngrijirea familială sigură și protectoare pentru toţi copiii care sunt dezinstituționalizați sau cei în situaţie de risc de separare de familiile lor prin consolidarea familiilor, reformarea sistemelor naționale de îngrijire a copiilor și schimbarea angajamentelor la nivel național, regional și global
  CTWWC ToR Cercetare
 • 23.04.2020

  Raport financiar anul 2019

  Raport financiar pentru perioada de activitatea 01.01.2019 - 31.12.2019
  Financial Report_2019_P4EC
 • 15.04.2019

  Raport financiar anul 2018

  Raport financiar pentru perioada de activitatea 01.01.2018 - 31.12.2018
  Financial Report_2018_P4EC
 • 29.01.2019

  Raport de activitatea 2014-2017

  Acest document arată activitatea organizașiei în perioadă 2013 - 2017
  Raport P4EC 2014-2017
 • 05.07.2018

  PROGRAMUL LINGVISTIC MAKATON

  Makaton este un program de limbaj unic, care folosește simboluri, semne și vorbirea pentru a le permite persoanelor să comunice. Programul sprijină dezvoltarea abilităților de comunicare esențiale, cum ar fi atenția și ascultarea, înțelegerea, memoria, revocarea și organizarea limbajului și exprimării.
  PROGRAMUL LINGVISTIC MAKATON
 • 05.07.2018

  Program de asistență și suport în educație la domiciliu, pentru familiile cu copii cu necesități speciale

  Portage este o abordare educaţională oferită la domiciliu, care utilizează un model de sprijin atât pentru părinţi, cât și pentru copii, pentru a facilita un proces mai bun de comunicare, învăţare, joc și dezvoltare a relaţiilor.
  Program de asistenta si suport in educatie
 • 05.07.2018

  COMUNICAREA PRIN MUZICĂ

  Comunicarea prin muzică (CPM) este o metodă de a folosi muzica în mod terapeutic, de a comunica cu un copil sau cu un grup mic de copii, în care ei inițiază cea mai mare parte a dialogului muzical, iar adultul răspunde.
  COMUNICAREA PRIN MUZICA
 • 13.06.2018

  Ghid de support ”Organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate”

  Acest ghid reprezintă un suport metodologic care cuprinde instrucţiuni ce descriu modalitatea de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, procedura unificată de lucru, precum și pun la dispoziţie un set de formulare unificate, conform prevederilor Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate aprobat prin HG nr. 7 din 20.01.2016
  USAID_GHID_GK
 • 10.04.2018

  Raport financiar anul 2017

  Raport financiar pentru perioada de activitate 01.01.2017 - 31.12.2017
  Financial Report_2017_P4EC
 • 22.01.2018

  Ghid de suport “Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii”

  Acest ghid reprezintă un suport metodologic care conţine descrierea procedurilor de prestare, organizare şi funcţionare a Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii și are scopul de a explica criteriile, principiile, procedurile administrative şi operaţionale de prestare a serviciului, pentru a asigura implementarea Regulamentului-cadru și a Standardelor minime de calitate ale serviciului
  Ghid_SF
 • 14.11.2017

  Ghid “Mecanismul de supervizare profesională în asistența socială”

  Acest ghid cuprinde instrucţiuni metodice care descriu procedura de implementare a mecanismului de supervizare profesională în asistența socială. Prestatorilor de servicii de asistență socială le sunt puse la dispoziţie un set de formulare unificate pentru aplicare practică aprobate prin ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei nr.74 din 10.05.2017
  GHID_supervizare
 • 17.07.2017

  Pliant de promovare a Serviciului asistență parentală profesionistă creat de membrii Consiliului Național Consultativ al Copiilor pe lângă MMPSF

  Membrii Consiliului Național Consultativ al Copiilor pe lângă MMPSF au creat un pliant de promovare, cu informații utile, despre Serviciul asistență parentală profesionistă. Materialul a fost elaborate cu suportul AO ”Parteneriate pentru fiecare copil”, în Proiectul ”Familie puternică pentru fiecare copil„, finanțat de USAID.
  brosura _APP_A4
 • 11.05.2017

  Buletin electronic Nr13 2017

  Ediția curentă a buletinului informativ este dedicată relatării evenimentelor și activităților care fac parte din procesul de pilotare a Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenire și intervenție primară în asigurarea bunăstării fiecărui copil, care va reglementa implementarea Modelului Național de Practici „Acțiuni corecte – ÎMPREUNĂ – pentru fiecare copil”.
  Buletin MNP_aprelie_2017
 • 01.11.2016

  Buletin electronic Nr12 2016

  Ediția curentă a Buletinului Electronic aduce un șir de noutăți despre activitățile realizate de organizația „Parteneriate pentru fiecare copil”, printre care: organizarea unui schimb de bune practici în domeniul protecției copilului, între raioanele Cahul și Ungheni; formarea de formatori în 9 raioane ale țării privind aplicarea Modelului Național de Practici ”Acțiuni corecte – ÎMPREUNĂ – pentru fiecare copil”; aplicarea unor instrumente noi de lucru în prestarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. Tot aici se conțin informații privind colaborarea organizației cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru lansarea unei noi Viziuni Strategice privind serviciile speciali­zate de protecție a copilului, precum și activitățile continue realizate în cadrul Campaniei „Împreună pentru Familia Moldovei”.
  Buletin_sept-octombrie_2016
 • 01.09.2016

  Buletin electronic Nr11 2016

  O nouă ediție a Buletinului Electronic prezintă activitățile care au avut loc în perioada estivă a acestui an. Printre acțiunile înscrise în agenda Organizației „Parteneriate pentru fiecare copil” au fost: realizarea unui nou schimb de experiență între România și Republica Moldova privind reorganizarea sistemului de protecție și educație a copiilor cu deficiențe de auz; organizarea taberei de vară pentru tinerii consilieri din cadrul Consiliilor Consultative ale Copiilor de la nivel național și local; ateliere de lucru privind implementarea Modelului Național de Practici „Acțiuni corecte – ÎMPREUNĂ – pentru fiecare copil” și instruiri pentru managerii serviciilor și specialiștilor cu atribuții în protecția drepturilor copilului și familiei din 11 raioane ale țării.
  Buletin_iulie-august_2016
 • 22.07.2016

  Buletin electronic Nr 10 Ediție Specială

  Ediția din luna mai a Buletinului Electronic realizat de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” este dedicată, în exclusivitate, Conferinței Internaționale „Asigurarea dreptului la familie pentru fiecare copil: provocări și soluții”Zece ani de la lansarea reformei sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova.
  Buletin_informativ_10_Editie_speciala_Conferinta-mai_2016
 • 01.03.2016

  Buletin electronic Nr 9

  AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” a lansat un nou număr al buletinului electronic, elaborat în cadrul Proiectului ”Familie puternică pentru fiecare copil”, susținut financiar de USAID. În numărul curent, găsiți informații utile despre pilotarea Modelului Național de Practici ”Acțiuni corecte-ÎMPREUNĂ-pentru fiecare copil” și a Programului educațional pentru părinți și copii PANDA, precum și despre managementul organizational.
  Buletin_informativ_9_2016_RO
 • 26.01.2016

  Buletin electronic Nr 8

  În numărul curent, găsiţi un editorial despre procesul de reformare a sistemului rezidențial din Republica Moldova, istorii de succes privind incluziunea copiilor dezinstituționalizați, precum și informații despre pilotarea în trei raioane a Modelului național de practici “Acţiuni corecte-ÎMPREUNĂ-pentru fiecare copil” și ședințele Comitetelor locale de conducere. La fel, în această ediție veți putea afla rezultatele Campaniei naționale de informare ”Ai inimă de asistent parental profesionist. Ia un copil în familia ta”.
  Buletin_informativ_PPFC_decembrie_2015
 • 28.10.2015

  Buletin electronic Nr 7

  Buletinul Informativ al lunii septembrie apare într-o ediţie specială, dedicată Campaniei naţionale de promovare a Serviciului de asistenţă parentală profesionistă. ”Ai inimă de asistent parental profesionist. Ia un copil în familia ta”.
  Buletin_informativ_PPFC_iunie_2015
 • 29.07.2015

  Buletin electronic Nr 6

  Buletinul electronic al AO “Parteneriate pentru fiecare copil”, pentru luna iunie 2015
  Buletin_informativ_PPFC_iunie_2015
 • 18.05.2015

  Buletin electronic Nr 4

  Buletinul electronic al AO “Parteneriate pentru fiecare copil”, pentru luna aprilie 2015
  Buletin_informativ_PPFC_decembrie_2015
 • 09.04.2015

  Buletin electronic Nr 3

  Echipa AO “Parteneriate pentru fiecare copil” a elaborat cel de-al treilea număr al buletinului electronic al organizaţiei, în cadrul Proiectului “Familie puternică pentru fiecare copil”, susţinut financiar de USAID. În această ediţie veţi găsi un interviu cu Valentina Chicu, şef al Direcţiei învăţămînt preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi alte informaţii despre activităţile desfăşurate de organizaţie.
  Buletin_informativ_PPFC_decembrie_2015
 • 03.03.2015

  Buletin electronic Nr 2

  Buletinul electronic al AO “Parteneriate pentru fiecare copil”, pentru luna februarie 2015
  Buletin_informativ_februarie_2015
 • 13.02.2015

  Buletin electronic Nr 1

  AO “Parteneriate pentru fiecare copil” /PPFC/ a elaborat în cadrul Proiectului “Familie puternică pentru fiecare copil”, primul număr al buletinului electronic al organizaţiei. În această ediţie veţi găsi un interviu amplu cu directorul PPFC, Stela Grigoraş, mai multe informaţii despre proiectele desfăşurate de organizaţie, despre activităţile Consiliilor Consultative ale Copiilor etc.
  Buletin_informativ_PPFC_ianuarie_2015
 • 03.03.2014

  Reintegrarea copiilor: Studiul longitudinal privind desfăşurarea procesului de reintegrare a copiilor din RM

  Acest raport conţine rezultatele unui studiu realizat pe parcursul a 22 de luni, cu privire la reintegrarea copiilor din sistemul rezidenţial de îngrijire din Moldova. Acest studiu a fost realizat de Parteneriate pentru Fiecare Copil, cu suportul reţelei de ONG-uri naţionale Familie pentru Fiecare Copil. Studiul complet care, de asemenea, examinează reintegrarea copiilor străzii din Mexic şi a copiilor implicaţi în munci casnice din Nepal, are scopul de a identifica elementele de succes în strategiile de reintegrare durabilă a copiilor lipsiţi de îngrijire părintească, prin cercetarea procesului de reintegrare în patru faze.
  Studiul_reintegrarea_copiilor
 • 31.01.2014

  "Parteneriate pentru fiecare copil" caută un consultant naţional

  "Parteneriate pentru fiecare copil" caută un consultant naţional, care să realizeze o evaluare a situaţiei copiilor cu deficienţe de auz în Republica Moldova, cu accent special pe accesibilitatea sistemului existent de educaţie preşcolară şi şcolară şi pe rezultatele atinse de aceşti copii în aceste instituţii speciale de învăţământ.
  TORs_national consultant
 • 31.01.2014

  "Parteneriate pentru fiecare copil" caută un consultant internaţional

  "Parteneriate pentru fiecare copil" caută un consultant internaţional, care să realizeze o evaluare a situaţiei copiilor cu deficienţe de auz în Republica Moldova, cu accent special pe accesibilitatea sistemului existent de educaţie preşcolară şi şcolară şi pe rezultatele atinse de aceşti copii în aceste instituţii speciale de învăţământ.
  TOR_international_consultant_Final
 • 30.10.2013

  Proiectul USAID/DCOF “Protejarea copiilor din Moldova faţă de separarea de familie, abuz, neglijare, exploatare” – Contribuţia la progresul realizat în Moldova

  În prezentare, Dr. Grigoraş a făcut o trecere în revistă a situaţiei îngrijirii rezidenţiale în Moldova, evidenţiind cauzele şi condiţiile care favorizează instituţionalizarea copiilor, precum şi despre situaţia care a condus la iniţierea reformelor în sistemul de îngrijire din ţară.
  General Presentation_Rom_Short
 • 07.08.2013

  Raportul de Audit Financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012

  Raportul de Audit privind rapoartele financiare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 ale Asociaţiei Obşteşti Parteneriate Pentru Fiecare Copil
  Raport de Audit Financiar 31 decembrie 2012 ro
 • 07.03.2013

  Raportul de audit pentru anul 2011, AO "Parteneriate pentru fiecare copil"

  Raportul de audit privind raportele financiare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 ale asociaţiei obşteşti "Parteneriate pentru fiecare copil"
  raportul de audit 31 decembrie 2011 ale asociatie obstesti 'Parteneriate pentru fiecare copil' RO
 • 07.03.2013

  Raportul de audit pentru anul 2011 AO "Everychild"

  Raportul de audit privind raportele financiare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 ale asociaţiei obşteşti "Everychild"
  raportul de audit 31 decembrie 2011 ale asociatie obstesti 'Everychild' filiala din Moldova RO
 • 07.11.2012

  Case study on child participation in Moldova

  Child participation case study gives an overview of child participation in Moldova, it outlines the best practice and lessons learned during the involvement of children in the decision-making processes which affect their lives.
  Case study on child participation Moldova EN
 • 04.09.2012

  Viitorul începe în familie №9 2012

  Viitorul începe în familie №9 2012
  Viitorul nr 9 septembrie 2012 ROM
 • 31.05.2012

  Ghid pentru copii "Liniile Directoare ONU pentru ingrijirea alternativa a copiilor"

  Ghid pentru copii: Liniile Directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor reprezintă un document adaptat pe înţelesul copiilor. Mesajul de bază al lucrării rezidă în faptul că fiecare copil trebuie să crească în familie, iar atunci cînd acest lucru este imposibil statul este obligat sa-i asigure protecţie în cadrul unor servicii de alternativă, cît mai apropiate de mediul familial.
  Ghidul pentru copii
 • 03.05.2012

  Viitorul începe în familie №5 2012

  Viitorul începe în familie №5 2012
  Viitorul nr 5 mai 2012 ROM
 • 04.04.2012

  Viitorul începe în familie №4 2012

  Viitorul începe în familie №4 2012
  Viitorul nr 4 aprelie 2012 ROM
 • 05.03.2012

  Viitorul începe în familie №3 2012

  Viitorul începe în familie №3 2012
  Viitorul nr 3 aprelie 2011 ROM
 • 07.02.2012

  Viitorul începe în familie №2 2012

  Viitorul începe în familie №2 2012
  Viitorul nr 2 februarie 2012 ROM
 • 04.01.2012

  Viitorul începe în familie №1 2012

  Viitorul începe în familie №1 2012
  VIITORUL nr 1 january 2012eng
 • 06.12.2011

  Raport IMAS

  EveryChild Moldova s-a adresat Institutului de Marketing şi Sondaje IMAS-INC Chişinău pentru desfăşurarea unui studiu cu genericul “Protecţia drepturilor copiilor lipsiţi de îngrijire părintească sau care sunt expuşi riscului de a fi separaţi de familiile lor” în cadrul proiectului “Asigurarea dreptului copilului la familie şi protecţia lui de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare” implementat de EveryChild Moldova cu suportul financiar al USAID.

  Raport IMAS_EVC (RO)
 • 05.12.2011

  Viitorul începe în familie №11 2011

  Viitorul începe în familie №11 2011
  Viitorul nr 11 decembrie 2011 ROM
 • 03.11.2011

  Viitorul începe în familie №10 2011

  Viitorul începe în familie №10 2011
  Viitorul nr 10 noiembrie 2011 ROM
 • 12.10.2011

  RAPORT cu privire la evaluarea serviciilor sociale destinate copiilor şi familiilor

  RAPORT cu privire la evaluarea serviciilor sociale destinate copiilor şi familiilor în raioanele Făleşti, Călăraşi, Ungheni
  Social_services_survey_ultima varianta_FINAL_ro
 • 03.10.2011

  Viitorul începe în familie №9 2011

  Viitorul începe în familie №9 2011
  Viitorul nr 9 octombrie 2011 ROM
 • 05.09.2011

  Viitorul începe în familie №8 2011

  Viitorul începe în familie №8 2011
  Viitorul nr 8 septembrie 2011 ROM
 • 02.08.2011

  Viitorul începe în familie №7 2011

  Viitorul începe în familie №7 2011
  Viitorul nr 7 august 2011 ROM
 • 04.07.2011

  Viitorul începe în familie №6 2011

  Viitorul începe în familie №6 2011
  Viitorul nr 6 iulie 2011 ROM
1