Proiectul social de caritate ”Susținerea integrării socio-profesionale a adolescenților din grupul de risc de pe malul stâng al Nistrului, prin deschiderea atelierului social de croitorie în or. Tiraspol”

01.04.2018 — 30.10.2018

Scopul proiectului

Asistență în integrarea socială și profesională a tinerelor aflate în situație de risc de pe cele două maluri ale Nistrului, prin deschiderea atelierului social de croitorie în or. Tiraspol.

Obiectivele cheie specifice, care stau la baza obiectivului general:

  • 15 fete din grupul de risc de pe malul stâng al Nistrului beneficiază de oportunități suplimentare de educație profesională, în cadrul serviciului social și sunt integrate în comunitate;
  • 15 specialiștii ai Fondului de caritate ”Детство детям” din or. Tiraspol și ai altor ONG-uri din domeniu, de pe malul stâng al Nistrului vor dobândi abilități și cunoștințe pentru a sprijini integrarea profesională a femeilor tinere pe piața muncii și în comunitate;
  • vor fi dezvoltate relații de încredere și cooperare între 50 de persoane de pe ambele maluri ale Nistrului (30 de tineri și 20 de specialiști).

De asemenea, o echipă formată din 15 specialiști (cinci din Fondul pentru copii și 10 din partea ONG-urilor din domeniul social) vor dobândi programe practice de orientare și instruire pentru fete. Cunoștințele și practicile primite pot fi transferate mai departe către alți specialiști.

Programul de instruire care va fi dezvoltat în cadrul acestui proiect și de care vor beneficia cele 15 tinere este important din punct de vedere cultural, social şi economic. Cursul de instruire, cu o durată de trei luni, va contribui la formarea abilităţilor profesionale și sociale, cum ar fi creativitatea, abilitatea de a lucra în echipă, integrarea pe piața muncii, etc.

Totodată, proiectul va contribui, la consolidarea încrederii și a cooperării între beneficiarele proiectului și echipele de specialiști care depun eforturi pentru integrarea socio-profesională a tineretului de pe cele două maluri ale Nistrului. În acest sens, vor fi organizate vizite reciproce de formare a relațiilor prietenoase dintre participanții la proiect, master clas în domeniul lucrului manual.

Costul acțiunii — 25,600 $

Donatorii proiectului:

  • Uniunea Europeană

Implementatori:

  • UNDP
  • Parteneriate pentru fiecare copil
  • Fondul de caritate ”Детство детям” din or. Tiraspol

Rezultat