Mediu familial favorabil pentru copiii din Republica Kârgâză

01.07.2018 — 25.06.2021

Scopul proiectului

Acțiunea dată are drept scop de a crește șansele pentru 40 000 de copii vulnerabili din Republica Kârgâză de a locui într-un mediu familial sigur și protejat. Proiectul oferă autorităților Republicii Kârgâze asistență pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, care să răspundă nevoilor copiilor vulnerabili și a familiilor acestora și să acopere lacunele în accesul acestora la servicii sociale alternative de calitate vis a vis de îngrijirea rezidențială.

Obiectivele specifice ale acțiunii:

  • consolidarea capacităților autorităților locale din regiunea Çüy de a institui un sistem adecvat de servicii sociale pentru a preveni separarea de familie și a oferi o protecție eficientă copiilor lipsiți de îngrijire părintească și celor care riscă să fie separați și instituționalizați;
  • să sprijine Guvernul Republicii Kârgâze, autoritățile locale și ONG-urilor în consolidarea sistemelor și serviciilor, îmbunătățirea proceselor de luare a deciziilor pentru a asigura dreptul copiilor de a crește în familiile lor sau de a fi plasați în servicii de îngrijire alternativă și permanentă a copiilor în mediu familial.

Acțiunea va sprijini autoritățile naționale și locale din Republica Kârgâză să-și consolideze sistemul de îngrijire a copiilor, să reorganizeze și să asigure tranziția sigură a copiilor de la îngrijirea rezidențială la îngrijirea familială și comunitară. Acțiunea va sprijini instituțiile de învățământ din regiunea Çüy din Republica Kârgâză pentru a dezvolta servicii sociale bazate pe comunitate, în special pentru copiii din instituții și familiile cu copii expuși riscului de instituționalizare, în conformitate cu abordarea de prevenire a instituționalizării, așa cum este definită în Codul cu privire la copii.

Acțiunea va contribui la reducerea dependenței de îngrijirea instituțională prin sprijinirea implementării PO. Proiectul va sprijini autoritățile să dezinstituționalizeze 220 de copii prin reorganizarea a 3 instituții rezidențiale. Copiii vor fi sprijiniți să se integreze în sistemul educațional general și să aibă acces la servicii sociale bazate pe comunitate sau servicii specializate de tip familial.

Procesul de optimizare va facilita transferul resurselor umane, financiare și materiale de la instituțiile aflate în subordinea autorității publice locale. Acțiunea va contribui la revizuirea mecanismului financiar care va conduce, pe termen lung, la realocarea fondurilor existente de la îngrijirea rezidențială la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare care vizează copiii și familiile vulnerabile.

Crearea de noi sau ajustarea serviciilor sociale existente pentru copiii și familiile cu copii expuși riscului instituționalizării va contribui la construirea unui mediu non- instituționalizare în regiunea Çüy care va împiedica plasarea copiilor în îngrijirea instituțională și va consolida capacitățile familiilor acestora de a asigura bunăstarea copiilor. Proiectul va explora toate oportunitățile de a stabili servicii integrate la nivel comunitar în cooperare cu sectoarele cheie pentru a oferi intervenție și sprijin comun.

Prin implementarea acestui proiect va fi asigurat dreptul copiilor la o familie, iar vocea și opinia lor referitor la luarea deciziilor care îi vizează va fi auzită. Capacitățile factorilor de decizie și a profesioniștilor cheie vor fi consolidate pentru a asigura furnizarea serviciilor familiale de calitate, aplicând managementul cazurilor, dezvoltarea și aplicarea standardelor minime de calitate, metodologii și practici în furnizarea de servicii sociale copiilor și familiilor acestora.

Costul acțiunii — 677,737 Euro

Donatorii proiectului:

  • Uniunea Europeană

Implementatori:

  • Parteneriate pentru fiecare copil
  • Fundația Obștească „Liga Apărătorilor Drepturilor Copilului”

Rezultat