Copiii din Moldova sunt protejaţi de separarea familiei, violenţă, abuz, neglijare şi exploatare

01.05.2010 — 30.04.2011
All objectives were achieved

Scopul proiectului

Acest proiect a făcut parte din angajamentul amplu al UNICEF de a asigura faptul că până la sfârşitul anului 2011 sistemul de protecţie socială din Moldova răspunde necesităţilor celor mai vulnerabili copii şi familii şi acoperă lacunele în accesul lor la servicii sociale calitative, inclusiv sisteme de prevenire şi protecţie faţă de separarea familiei, violenţă, abuz, exploatare, neglijare şi discriminare. Proiectul a susţinut autorităţile naţionale şi cele locale în implementarea a două strategii de bază: Strategiei Naţionale pentru reforma sistemului de îngrijire rezidenţială şi Programului Naţional pentru Dezvoltarea Sistemului Integrat de Servicii Sociale

Costul acţiuni — 206 710 euro

Donatorii acţiunii:

  • UNICEF

Managerul sau partenerul superior:

  • EveryChild Moldova
  • Partnerships for Every Child

Rezultat

Proiectul a susţinut autorităţile centrale şi locale şi prestatorii de servicii, pentru a sprijini implementarea Planului de Transformare şi închidere a trei şcoli auxiliare: Albineţul Vechi şi Socii Noi din r-nul Făleşti şi Sculeni din r-nul Ungheni, precum şi dezvoltarea serviciilor comunitare;

144 de copii din cele trei instituţii au fost evaluaţi, au fost elaborate planurile de îngrijire pentru ei, şi copiii daţi au fost propuşi spre deinstituţionalizare;

  • 88 de copii au fost reunificaţi cu familiile şi comunităţile de origine:
  • 78 au fost reintegraţi în familiile biologice;
  • 4 copii au fost plasaţi în APP;
  • 4 – în serviciul tutelă-curatelă,
  • 2 copii au fost plasaţi în case de tip familie;

În cazul a 89 de copii din ambele raioane a fost prevenită separarea familiei şi instituţionalizarea; unui număr 112 de copii – atât cei reintegraţi cât şi cei rămaşi în şcolile auxiliare – a fost acordată instruire în astfel de domenii, precum cunoaşterea de sine, încrederea în forţele proprii, emoţii şi sentimente, necesităţi, valori personale, scopuri personale, Convenţia ONU cu privire la drepturile copiilor, stabilirea relaţiilor cu colegii şi persoanele adulte, prietenia, leadership, comunicarea eficientă, etc.; 106 specialişti în domeniul protecţiei copilului şi asistenţi sociali comunitari, 248 de profesori şi 110 de angajaţi ai şcolilor-internat au fost susţinuţi în dezvoltarea capacităţilor pentru a acorda sprijin mai eficient copiilor şi familiilor; două din cele trei şcoli auxiliare au fost închise în timpul proiectului, una – închisă în cadrul proiectului USAID ce a urmat.