Dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru copii şi familii în r-nul Soroca

01.04.2006 — 31.03.2009
Toate serviciile care au fost dezvoltate în raionul Soroca sunt pe deplin operaţionale, durabile, şi integrate în sistemul raional de asistenţă socială.

Scopul proiectului

EveryChild MoldovaC a consolidat capacităţile autorităţilor publice locale din raionul Soroca, în dezvoltarea şi promovarea serviciilor sociale comunitare durabile, direcţionate spre asigurarea dreptului copilului la familie. Obiectivele proiectului au inclus susţinerea autorităţilor din raionul Soroca, pentru a crea mecanisme eficiente de prevenire a separării copilului de familie şi pentru dezvoltarea modului eficient de servicii sociale pentru copii şi familii. Mecanismul de prevenire a separării copilului de familie elaborat de autorităţile raionului, cu susţinerea EveryChild Moldova, include Centrul de Asistenţă Socială pentru Copii şi Familii ce include 6 asistenţi sociali, şi Comisia pentru protecţia copilului în dificultate. Serviciile dezvoltate în cadrul proiectului includ serviciile de Sprijin Familial, Reintegrare, Asistenţă Parentală Profesionistă.

Cost of the action — 59,781 euro

Donatorii acţiunii:

  • EveryChild UK Head Office

Managerul sau partenerul superior:

  • EveryChild Moldova

Rezultat

Toate serviciile care au fost dezvoltate în raionul Soroca sunt pe deplin operaţionale, durabile, şi integrate în sistemul raional de asistenţă socială.