Promovarea educației pentru sănătate a tinerilor

04.09.2018 — 04.09.2019

Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a creşte nivelul de cunoştinţe ale adolescenților (10-19 ani) despre sănătatea lor și de a-i abilita să solicite predarea în școli a educaţiei pentru sănătate adecvată vârstei și sensibilă la mediul cultural, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului și prevenirea violenței bazate pe gen.

Obiectivele specifice ale acțiunii:

 • Consolidarea calităţii educaţiei pentru sănătate în şcoli, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului și prevenirea violenţei bazate pe gen.
  • Consolidarea capacităților naţionale în revizuirea programului de învățământ în conformitate cu standardele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind educaţia pentru sănătate în școli, inclusiv sănătatea reproductivă.
  • Evaluarea programelor de învățământ obligatorii în școli („Educaţia civică” și „Biologia”) din perspectiva drepturilor omului, inclusiv educația pentru sănătate adecvată vârstei.
  • Evaluarea și revizuirea curriculumului la disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”
  • Instruirea cadrelor didactice din raioanele vizate cu privire la curriculumul revizuit la disciplina „Educație pentru sănătate”
  • Pilotarea disciplinei opţionale „Educație pentru sănătate” în raioanele vizate.
 • Sporirea gradului de conştientizare a tinerilor și a comunităţilor cu privire la respectarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor și la o educație pentru sănătate cuprinzătoare, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului și prevenirea violenței bazate pe gen în raioanele vizate.
  • Instruirea formatorilor de la egal la egal privind sănătatea adolescenților, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului și prevenirea violenţei bazate pe gen.
  • Instruirea cadrelor didactice/formatorilor privind sănătatea adolescenților, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului și prevenirea violenţei bazate pe gen.
  • Extinderea în raioanele selectate a educaţiei de la egal la egal în domeniul sănătăţii adolescenților, inclusiv în domeniul sănătăţii reproductive, drepturilor omului și prevenirii violenţei bazate pe gen.
  • Mobilizarea comunitară cu accent pe părinţi, cadre didactice, organizaţii religioase și lideri religioși, cu scopul de a spori susţinerea lor pentru educaţia pentru sănătate în rândul tinerilor.
  • Consultări la nivel de raion cu privire la curriculum pentru disciplina „Educație pentru sănătate”.

Donatorii proiectului:

 • UNFPA
 • Ambasada Olandei

Implementatori:

 • Parteneriate pentru fiecare copil
 • UNFPA în parteneriat cu Centrul Educațional ”PRO DIDACTICA”
 • Rețeaua de Tineri Educatori "DE LA EGAL LA EGAL" Y-PEER Moldova

Rezultat