Reorganizarea şcolii-internat din Căzăneşti

01.04.2011 — 31.03.2012
All objectives were achieved

Scopul proiectului

Către luna martie 2012 să fie lărgite şansele celor 72 copii plasaţi în şcoala-internat din Căzăneşti, de a se bucura de îngrijire în familiile lor biologice sau extinse sau în familii alternative, şi de a beneficia de educaţie de calitate mai bună în şcolile medii din comunităţile de origine.

  1. Către luna martie 2012, toţi copiii din şcoala internat sunt evaluaţi şi deinstituţionalizaţi prin reintegrare în familia biologică sau extinsă, or plasament în serviciul de îngrijire familială;
  2. Către luna martie 2012, toţi copiii plasaţi în şcoala internat sunt integraţi în sistemul de învăţământ general din comunităţile de origine;
  3. Către luna martie 2012, şcoala-internat din Căzăneşti este închisă sau transformată într-un complex de servicii sociale comunitare, oferind sprijin multidisciplinar copiilor din familiile vulnerabile din Căzăneşti;
  4. Către luna martie 2012, sistemul de asistenţă socială din raionul Teleneşti are capacitate sporită de a preveni separarea familiei şi a oferi protecţie copiilor şi familiilor vulnerabile, având ca prioritate în lucrul lor participarea copilului.

Costul acţiuni — 75 161 euro

Donatorii acţiunii:

  • EveryChild UK

Managerul sau partenerul superior:

  • EveryChild Moldova

Rezultat

72 de copii au fost evaluaţi şi deinstituţionalizaţi, integraţi în familii şi şcolile generale; instituţia rezidenţială a fost închisă şi este pregătită de autorităţile locală să activeze în calitate de liceu, începând cu anul şcolar nou; capacităţile autorităţilor locale au fost consolidate în dezvoltarea serviciilor sociale comunitare, a sistemului de prevenire a instituţionalizării şi de promovare a educaţiei incluzive a copiilor. Au fost dezvoltate servicii noi, precum sprijin familial, reintegrare şi APP, acestea fiind integrate în sistemul local de protecţie a copilului.