Pagina principala / Serviciile noastre / Comunicăm pentru dezvoltare

Promovăm schimbarea atitudinilor şi valorilor societăţii

Studiile confirmă necesitatea unui accent mai mare pe schimbările sociale pentru a transpune politicile sociale în acţiuni eficiente şi durabile, care au impact real asupra vieţii copiilor. Convingerile sociale inhibă disponibilitatea şi capacitatea familiilor marginalizate de a solicita şi accesa servicii şi crearea unui mediu social mai incluziv. Atitudinile sociale contribuie la limitarea informaţiei şi accesului la servicii pentru familiile de origine Romă, creează bariere pentru incluziunea copiilor cu disabilităţi, promovează folosirea excesivă a îngrijirii instituţionale, reduc accesul adolescenţilor la serviciile potrivite şi contribuie la violenţa domestică şi acceptarea acesteia în comunitate. Atitudinea discriminatorie faţă de femei, săraci, persoane cu disabilităţi influenţează mentalitatea factorilor politici, autorităţilor locale şi specialiştilor, care lucrează cu copiii şi încetineşte elaborarea şi implementarea politicilor potrivite pentru a acoperi aceste grupuri.

Promovăm  schimbarea  atitudinilor şi valorilor societăţii

Noi comunicăm pentru a schimba modul în care societatea înţelege şi reacţionează la problemele copiilor, asigurând faptul că schimbările imediate în viaţa copiilor sunt susţinute şi că generaţiile viitoare de copii nu se vor confrunta cu aceleaşi probleme sau că ele vor fi rezolvate mai eficient. Noi folosim comunicarea pentru dezvoltare pentru a crea atitudini sociale de suport faţă de copii şi familii şi pentru a include problemele copiilor pe agendele politicienilor, promovând abordări noi în susţinerea şi îngrijirea copiilor, precum şi promovând responsabilitatea familiilor, comunităţilor şi statului de a asigura bunăstarea copilului. Noi împărtăşim dovezile despre situaţia copiilor şi familiilor, schimbările necesare şi modul de realizare a acestora. Noi am implementat un şir de campanii reuşite de comunicare, precum „Cheamă viitorul acasă”, „Viitorul este acasă”, Viitorul începe în familie”, „Parteneriate pentru fiecare copil” reuşind să obţinem schimbări considerabile în politicile naţionale pentru copii şi familii.