Pagina principala / Serviciile noastre / Promovăm schimbarea sistemică

Consolidăm capacităţile la nivel local şi central pentru a schimba viaţa copiilor

Consolidăm capacităţile la nivel local şi  central pentru a schimba viaţa copiilor

Noi insistăm pentru asigurarea unor schimbări fundamentale în modul în care copiii şi familiile sunt trataţi şi susţinuţi de către specialişti, factorii de decizie şi actorii politici. Noi cooperăm cu constituenţii pentru a avea o înţelegere bună a contextului şi a oferi asistenţa tehnică potrivită, cercetări şi strategii de instruire pentru a-i ajuta să îmbunătăţească practicile şi politicile de care dispun. Noi consolidăm grupul de beneficiari ai schimbării; toată activitatea noastră se bazează pe filosofia cooperării şi consultării cu toţi constituenţii pentru a satisface necesităţile reale ale copiilor şi familiilor şi stabilirea unor intervenţii de bune practici care să sporească efectele, să evite dublările şi să influenţeze politica şi practicile. Noi lucrăm cu o varietate mare de constituenţi, consolidându-le capacităţile de a elabora politici, legi, proceduri, servicii, standarde, structuri şi mecanisme mai relevante şi potrivite pentru a schimba viaţa copiilor.

Noi am susţinut elaborarea Programului Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale, Legea cu privire la ajutorul social, Legea serviciilor sociale, Regulamentul şi Standardele serviciului asistenţei parentale profesioniste, Regulamentul Comisiei cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate; noi am facilitat crearea structurilor, precum comisiile pentru protecţia copilului aflat în dificultate, centrele de asistenţă socială a copiilor şi familiilor la nivel regional, mecanismele naţionale precum supervizarea profesională, managementul de caz, mecanismul de referire, mobilizarea comunităţii, etc.

Consultanţa şi instruirea este una din activităţile noastre principale. Noi susţinem autorităţile centrale şi naţionale şi organizaţiile societăţii civile în diferite domenii precum: elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor; planificarea strategică, dezvoltarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale; reorganizarea/închiderea instituţiilor rezidenţiale; consolidarea participării copiilor; crearea mecanismelor şi serviciilor de protecţie a copilului; advocacy şi comunicare; colectarea de fonduri; scrierea, managementul, monitorizarea şi evaluarea proiectelor; managementul şi dezvoltarea organizaţională; dezvoltarea şi managementul resurselor umane, etc.