Proiectul "Edificarea unei societăți în care fiecare fată sau băiat își realizează potențialul la maximum cu respect și demnitate"

01.02.2021 — 31.01.2024

Scopul proiectului

Copiii în Republica Moldova sunt tratați cu respect și demnitate ca titulari de drepturi depline, în conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului

Acţiunile proiectului vor fi desfăşurate, axându-se pe câteva obiective majore:

La nivel național

Promovarea coordonării acțiunilor între sectoare pentru a asigura protecția drepturilor copiilor și bunăstarea lor

Acțiuni

  • Susținerea Guvernului în revizuirea legislației pentru a integra aspectele legate de violența asupra copiilor și a asigura bunăstarea lor;
  • Susținerea MECC, MSMPS și 35 APL în punerea în aplicare la nivel de țară a mecanismului de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului în scopul soluționării prompte a îngrijorărilor ce țin de bunăstare, precum și a prevenirii riscului de violență asupra copiilor;
  • Desfășurarea campaniilor de comunicare/informare şi sensibilizare a opiniei publice.

La nivel local

Susținerea a patru APL (Ștefan Vodă, Cimișlia, Cantemir și Taraclia) în consolidarea sistemului local de protecție socială de a răspunde prompt la îngrijorările și riscurile privind bunăstarea copiilor și de a le oferi asistență continuă şi durabilă acestora și familiilor lor.

Acțiuni

  • Susținerea a patru APL în dezvoltarea unui sistem de servicii sociale pentru copii şi familii axate pe prevenirea separării, consolidarea familiei și asigurarea îngrijirii de tip familial, în caz de necesitate;
  • Susținerea a patru APL în dezvoltarea practicilor inovatoare pentru copiii în situație de risc, victime ale violenței și pentru cei rămași fără îngrijire ca rezultat a migrației părinților (Programul educațional pentru părinți „Mellow Parenting", Programul de asistență psiho-socială PANDA, alte programe educaționale de suport si de consiliere)
  • Consolidarea principiului participării copiilor în prestarea serviciilor de îngrijire a copilului, precum și extinderea în cele patru APL a activității Consiliului Consultativ al Copiilor ca o platformă de participare a copiilor;
  • Facilitarea parteneriatelor durabile între APL și organizațiile societății civile la nivel local pentru a asigura implementarea eficientă a programelor de prevenire și a celor specializate din patru raioane ale Republicii Moldova.

Costul acțiunii — 631.578 Euro

Donatorii proiectului:

  • Uniunea Europeană

Implementatori:

  • AO "Parteneriate pentru fiecare copil"
  • AO "Centrul National de Formare, Asistenta, Consiliere și Educatie din Moldova"

Rezultat