23 noiembrie 2012

Conferinţa copiilor dedicată serviciului de Asistenţă parentală profesionistă.

La data de 19 noiembrie 2012, copiii din toată ţara au luat parte la o Conferinţă a Copiilor. În cadrul Conferinţei au participat 35 copii ce sunt îngrijiţi în cadrul familiilor de asistenţă parentală profesionistă şi 10 copiii din cadrul Consiliilor Consultative ale Copiilor din Călăraşi, Făleşti şi Ungheni. Timp de o zi copiii au vorbit despre aspectele pozitive ale serviciului, momentele mai problematice cu care se confruntă ei în cadrul familiilor de asistenţă parentală profesionistă. La final au venit cu un şir de propuneri de îmbunătăţire a serviciului, care au fost prezentate factorilor de decizie, specialiştilor, asistenţilor parentali profesionişti.

Proiectele care se referă la acest reportaj