Dezvoltarea serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă de răgaz scurt pentru copiii cu disabilităţi din Moldova

24.05.2011 — 24.11.2012

Scopul proiectului

Către noiembrie 2012, modelul de Asistenţă Parentală Profesionistă de răgaz scurt pentru copiii cu disabilităţi este dezvoltat şi testat în 2 raioane ale Republicii Moldova, şi integrat în sistemele locale de prestare a serviciilor, precum şi este propus spre dezbateri la nivel de politică naţională. Rezultatele scontate ale proiectului sunt:

 1. 1.Autorităţile locale şi prestatorii de servicii din Chişinău şi Orhei au capacitate sporită de a asigura dreptul copiilor cu disabilităţi la servicii calitative de îngrijire familială;
 2. 1.Atitudinile profesioniştilor şi ale publicului general s-au schimbat spre susţinerea copiilor cu disabilităţi şi a familiilor acestora, pentru a preveni separarea familiei şi a folosi pe termen scurt îngrijirea în familia substitutivă, ca alternativă îngrijirii rezidenţiale a copiilor cu disabilităţi;
 3. 1.Autorităţile naţionale (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei) susţin implementarea modelelor de îngrijire de răgaz scurt pentru copiii cu disabilităţi, şi promovează această practică pentru replicare la nivel naţional.

În primele 8 luni de implementare a proiectului, echipa proiectului, în colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Asistenţă Parentală Profesionistă (International Foster Care Organization - IFCO) a efectuat un studiu al modelelor de asistenţă parentală profesionistă de răgaz scurt, folosită în ţările europene, inclusiv Europa Centrală şi de Est, evaluând şi necesităţile de sprijin ale copiilor cu disabilităţi şi părinţilor acestora din ambele raioane pilot ale Moldovei. În Orhei şi Chişinău au fost organizate focus grupuri şi interviuri cu copiii cu disabilităţi, familiile lor, asistenţii parentali profesionişti, şi specialiştii în domeniul asistenţei sociale, pentru a afla opiniile şi percepţiile lor despre noul serviciu propus şi despre asistenţă parentală profesionistă în general. Conceptul noului serviciu a fost dezvoltat în baza rezultatelor evaluării, în colaborare strânsă cu autorităţile locale. În prezent se desfăşoară instruirea specialiştilor implicaţi în dezvoltarea serviciului. Din martie 2012 a început procesul de recrutare a asistenţilor parentali profesionişti pentru plasamentele de răgaz scurt, fiind lansată o campanie de sensibilizare a opiniei publice, care include postere, spoturi audio şi video, şi materiale informative.

Costul acţiuni — 219,634 euro

Donatorii acţiunii:

 • EU Delegation

Managerul sau partenerul superior:

 • EveryChild Moldova
 • Partnerships for Every Child

Rezultat

In noiembrie P4EC a finalizat implementarea Proiectului de 18 luni „Dezvoltarea serviciului asistenţă parentală profesionistă de răgaz pentru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova” finanţat de Uniunea Europeană. Scopul proiectului a fost de a consolida capacitatea sistemului de protecţie socială din Moldova pentru a satisface drepturile copiilor cu dizabilităţi la îngrijire de tip familial, prin dezvoltarea unui model de Asistenţă Parentală Profesionistă de Răgaz pentru aceşti copii în 2 raioane ale republicii, pilotarea şi integrarea modelului în structurile de protecţie a copilului de nivel local şi politicile naţionale.

Proiectul a fost dezvoltat în contextul în care în Republica Moldova sunt înregistraţi 14 790 copii cu dizabilităţi care traiesc împreună cu familiile lor biologice sau extinse, iar circa 50% din cei 5000 copii aflaţi în instituţii rezidenţiale sunt consideraţi cu disabilităţi. Dezvoltarea Plasamentului de ragaz în cadrul APP are menirea de a preveni separarea copiilor cu dizabilităţi de familie, ameliorarea mediului psihologic şi relaţiilor în familia biologică a copilului oferind părinţilor posibilitatea de se odihni, dar şi de a interacţiona mai calitativ cu ceilalţi copii care i-i au. Şi nu în ultimul rînd acest tip de plasament oferă însuşi copilului cu dizabilităţi o experienţă socială pozitivă, posibilitatea de a socializa, interacţiona cu comunitatea, de a creşte în baza experienţelor stimulante din comunitate.

Trebuie de mai remarcat că la data 19 noiembrie, la finele proiectului, în scopul promovării Serviciului APP, în particular a plasamentului de răgaz, P4EC a organizat o Conferinţa naţională care a întrunit 110 asistenţi parentali profesionişti, 60 specialiști în protecţia copilului şi familiei din întreaga ţară. În paralel cu conferinţa adulţilor a fost organizată şi o conferinţă a copiilor care a întrunit 40 de copii aflaţi în plasament în APP. Atît specialiştii cît şi copiii au venit în finalul conefrinţei cu recomandări şi propuneri de îmbunătăţire a serviciului asistenţa parentală profesionistă, inclusiv propunerea de a extinde la nivel de tara plasamentul de ragaz.

 • Centrul de informare

  • 23.11.2012
   La data de 19 noiembrie 2012, copiii din toată ţara au luat parte la o Conferinţă a Copiilor. În cadrul Conferinţei au participat 35 copii ce sunt îngrijiţi în cadrul familiilor de asistenţă parentală profesionistă şi 10 copiii din cadrul Consiliilor Consultative ale Copiilor din Călăraşi, Făleşti şi Ungheni.
  • 23.11.2012
   Peste 110 asistenţi parentali profesionişti şi 60 specialiști în protecţia copilului şi familiei din întreaga ţară s-au întrunit la 19 noiembrie curent, la Chişinău, în cadrul unei conferinţe naţionale a practicienilor şi profesioniştilor implicaţi în prestarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă în Republica Moldova
  Vezi toată lista...