Împuternicirea absolvenţilor instituţiei rezidenţiale din Cahul, pentru a se integra cu succes în învăţământul general, în câmpul muncii şi în comunitate

24.11.2010 — 31.12.2011
All objectives were achieved

Scopul proiectului

Acest proiect a fost o continuare logică a primelor două faze ale proiectului de reorganizare a şcolii-internat din Cahul, implementat de către EveryChild/P4EC din anul 2007, şi a avut scopul de a oferi sprijin suplimentar tinerilor înainte ca aceştia să absolvească şcoala, pregătindu-i pentru viaţă independentă, oferindu-le oportunităţi de educaţie vocaţională, pentru a facilita integrarea lor în sistemul de învăţământ de specializare şi încadrarea lor în câmpul muncii

Scopul proiectului: Către sfârşitul lunii decembrie 2011, tinerii absolvenţi ai instituţiei rezidenţiale din Cahul sunt înzestraţi cu oportunităţi lărgite pentru integrare eficientă în învăţământul de profesionalizare, câmpul muncii şi în comunitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Tinerii orfani care absolvesc instituţia rezidenţială din Cahul au dezvoltat deprinderi de viaţă independentă, sunt înzestraţi cu oportunităţi de continuare a învăţământului în cadrul centrului de servicii sociale şi comunităţii;
  2. Personalul nou-angajat a dobândit capacităţi şi cunoştinţe pentru a susţine integrarea tinerilor în sistemul de învăţământ de profesionalizare, câmpul muncii şi comunitate;
  3. Practicile pozitive acumulate sunt valorificate pentru dezvoltarea şi implementarea programului de asistenţă post-instituţională a tinerilor orfani şi a celor lipsiţi de îngrijire părintească, iar lecţiile însuşite sunt incorporate în politica naţională.

Costul acţiuni — 147 630 euro

Costul acţiuni:

  • Medicor Foundation
  • East Europe Foundation

Managerul sau partenerul superior:

  • Partnerships for Every Child

Rezultat

Au fost reamenajate şi echipate atelierele de croitorie, bucătărie, lemnărie, informatică, sala sportivă, terenul sportiv din curtea centrului; au fost elaborate ghiduri de formare profesională şi deprinderi de viaţă, iar echipa centrului a fost instruită în prestarea acestor servicii; 22 copii şi tineri au fost reintegraţi în familiile lor, restabilind relaţiile cu părinţii, fraţii, surorile, prietenii, şcoala şi comunitatea; 14 tineri au fost ajutaţi să realizeze o tranziţie reuşită spre viaţa adultă independentă; 6 absolvenţi au fost integraţi cu succes în societate, şi alţi 8 tineri care vor absolvi anul acesta sunt ajutaţi să termine studiile şi să dobândească deprinderi de viaţă şi studii de profesionalizare.