Pagina principala / Proiecte şi Resurse / Rapoarte şi publicaţii

Rapoarte şi publicaţii

 • 01.09.2008

  Evaluarea organizaţională a raioanelor

  Guvernul Moldovei reformează sistemul de prestare a serviciilor sociale ca să diversifice spectrul de servicii pentru a lua în consideraţie necesităţile individuale şi a spori acoperirea generală a populaţiei. Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (MPSFC) a elaborat o Strategie Integrată pentru Serviciile Sociale (SISS), care este în proces de aprobare. Strategia prevede redirecţionarea serviciilor de la instituţii cu specializare înaltă la servicii comunitare şi de prevenire mai potrivite, în conformitate cu angajamentele internaţionale ale Moldovei. Aceasta include o reducere proporţională sau închidere treptată a unor instituţii specializate, în modul prevăzut în strategia guvernamentală de dezinstituţionalizare din 2007 şi consolidarea noii reţele naţionale de asistenţi sociali şi altor servicii locale. 

  Strategia ia în consideraţie procesul continuu de descentralizare din Moldova şi permite autorităţilor publice locale de nivelul unu şi doi (primărie şi raion) să dezvolte servicii care reflectă cel mai bine necesităţile din regiunea lor şi cu ajutorul celor mai eficiente mijloace posibile, în baza cadrului general de servicii sociale oferit de către MPSFC. Prin urmare, SISS va impune cerinţe semnificative asupra Secţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (SASPF), care vor trebui să schimbe serviciile prestate şi modalitatea de prestare. 

  A fost realizată o evaluare organizaţională a SASPF raionale pentru a spori înţelegerea MPSFC a practicilor şi constrângerilor existente în SASPF. Scopul este de a informa elaborarea legislaţiei şi regulamentului pentru a susţine implementarea strategiei. Acest raport prezintă constatările evaluării.

  Evaluarea organizaţionala a raioanelor