Susţinerea autorităţilor publice locale din Moldova în prestarea serviciilor familiale alternative de îngrijire a copiilor lipsiţi de îngrijirea părintească

01.04.2009 — 31.03.2014

Scopul proiectului

Către luna martie 2014 dreptul copiilor lipsiţi de îngrijirea părintească de a primi protecţie şi îngrijire în familia proprie sau în mediu familial alternativ, inclusiv dreptul la educaţie, îngrijire şi nivel minim de viaţă, este asigurat în toate raioanele Republicii Moldova.

 1. Către luna martie 2014, autorităţile locale din Moldova îmbunătăţesc capacităţile de dezvoltare şi prestează servicii de asistenţă parentală profesionistă copiilor lipsiţi de îngrijirea părintească.
 2. Către luna martie 2014, autorităţile locale şi cele naţionale, organizaţiile societăţii civile, valorifică experienţa în dezvoltarea serviciilor APP, ajustează politica naţională în mod corespunzător şi înfiinţează o asociaţie profesională de APP.

Descriere succintă a proiectului:

In aprilie 2009 Parteneriate pentru fiecare copil (P4EC) cu suportul EveryChild UK a demarat procesul de consolidare a capacităţilor Direcţiilor/Secţiilor Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din republică în dezvoltarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă. Primele 12 raioane care au intrat în acest proces au fost Căuşeni, Nisporeni, Teleneşti, Făleşti, Edineţ, Briceni, Donduşeni, Criuleni, Leova, Cantemir, Ştefan Vodă şi Călăraşi.

Începând cu aprilie 2010, pînă în prezent, cu suportul World Childhood Foundation şi Parteneriate pentru fiecare copil (P4EC) a consolidat capacitațile autorităţilor publice locale din republică în dezvoltarea serviciului APP. Printre raioanele care au beneficiat de asistenţa tehnică în instituirea Serviciului APP se înscriu: Căuşeni, Nisporeni, Teleneşti, Făleşti, Edineţ, Briceni, Donduşeni, Criuleni, Leova, Cantemir, Ştefan Vodă, Călăraşi Ocniţa, Rîşcani, Glodeni, Floreşti, Sîngerei, Şoldăneşti, Anenii Noi, mun. Bălţi, Drochia, Glodeni, Rezina, Taraclia, Gagauzia, Dubăsari, Basarabeasca şi Cimislia. Activităţile P4EC pe parcursul anilor 2010 – 2012 s-au focusat pe următoarele directii:

 • Instruirea factorilor de decizie şi a membrilor Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate în dezvoltarea Serviciul APP şi a sistemului de prevenire a separării copilului de familie;
 • Instruirea specialiştilor responsabili de prestarea Serviciul APP;
 • Asistenţă tehnică persoanelor de decizie şi specialiştilor în elaborarea şi promovarea cadrului normativ local, redirecţionarea resurselor financiare spre asistenţa socială şi elaborarea bugetului Direcţiei/Secţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.
 • Asistenţă tehnică în crearea şi implementarea la nivel local a unui sistem de monitorizare şi evaluare a serviciului APP, care să ofere date şi informaţii referitoare la eficienţa şi impactul acestuia asupra bunăstării copiilor;
 • Suport instructiv-metodologic oferit prin instruiri formale, vizite de schimb de experienţă în alte raioane mai avansate în prestarea serviciului, vizite de consultanţă în teren.

Începînd cu aprilie 2012 programul de consolidare a capacităţilor s-a extins şi asupra asistenţilor sociali comunitari care au un rol important în monitorizarea plasamentelor APP dar şi în reintegrarea copiilor. Astfel pînă în aprilie 2013 asistenții sociali comunitari din 10 raioane au beneficiat de 3 zile de instruire în serviciul APP şi în aplicarea sistemului de prevenire a separării copilului de familie. În ultimul an de implementare a continuat consolidarea capacităţilor APL-urilor – beneficiari ai proiectului în anii precedenți - în aplicarea unui sistem de monitorizare şi evaluare eficient a serviciului. Este în etapă finală procesul de creare a Asociaţiei Naţionale de Asistenţă Parentală Profesionistă. A fost desfăşurată o cercetare calitativă privind progresul înregistrat în dezvoltarea copiilor plasaţi în APP în republică. Cercetarea a cuprins mun. Chişinău, raioanele Ungheni, Orhei, Cahul, Soroca, Făleşti şi Călăraşi, au fost intervievaţi 41 copii, dintre care 23 copii care beneficiază de serviciul APP la moment, si 18 copii ieşiţi deja din serviciul APP (rezultatele studiului urmează să fie prezentate pînă la finele lunii mai).

Rezultate:

În urma intervenţiei proiectului putem conchide că serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă are o acoperire maximă în ţară. 26 raioane, 2 municipii Bălţi şi Tiraspol şi Găgăuzia au beneficiat de instruire şi asistenţă tehnică în dezvoltarea serviciului APP şi a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Proiectul a contribuit la crearea unui model funcţional de APP în cadrul autorităților publice locale, prin consolidarea capacităților profesionale a personalului din cadrul DASPF și a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate. Crearea serviciului APP în cadrul autorităților locale a contribuit şi la implementarea mai viabilă a reformei de îngrijire a copilului, oferind posibilitate mai multor copii separaţi de familie de a beneficia de îngrijire de tip familial, în locul îngrijirii rezidenţiale. Ca urmare a intervenţiei proiectului, 15 raioane noi şi-au instituit serviciul APP în cadrul sistemului local de protecţie a copilului, cca 107 copii beneficiind la moment de îngrijirea în familiile a 83 de asistenţi parentali profesionişti.

În total cu suportul World Childhood Foundation au fost instruiţi în dezvoltarea serviciului de APP şi sistemul de prevenire a separării copilului de familie 51 factori de decizie şi specialişti din cadrul D/SASPF, 64 membri ai comisiilor pentru protecţia copilului aflat in dificultate şi 250 asistenţi sociali comunitari. Totodată toate raioanele au fost susţinute în redirecţionarea resurselor de la alte sectoare spre asistenţă socială pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire alternativă de tip familial.

Planuri pe 2013 – 2014:

 • Continuarea oferirii suportului instructiv-metodologic privind prestarea de calitate a îngrijirii alternative de tip familial pentru echipele responsabile de serviciul APP din 5 APL – beneficiarii proiectului în anii precedenţi;
 • Instruirea asistenţilor sociali comunitari din următoarele 10 raioane în aplicarea serviciului APP şi a sistemului de prevenire a separării copilului de familie;
 • Consolidarea capacităţilor a 5 APL în dezvoltarea plasamentului de răgaz pentru copii cu dizabilităţi;
 • Consolidarea capacităţilor a 5 APL în dezvoltarea plasamentului de urgenţă pentru copii lipsiţi de îngrijire părintească;
 • Consolidarea competenţelor membrilor Asociaţiei Naţionale de Asistenţă Parentală Profesionistă în promovarea serviciului APP.

Costul acţiuni — 340,676 euro

Donatorii acţiunii:

 • World Childhood Foundation
 • EveryChild UK Head Office

Managerul sau partenerul superior:

 • Parteneriate pentru fiecare copil

Rezultat