Pagina principala / Organizaţia / Istoria noastră

Istoria noastră


Parteneriate pentru Fiecare Copil este succesorul legal al EveryChild Moldova. Suntem o organizaţie tânără ca entitate juridică, dar bogată prin experienţa echipei noastre. Împreună cu partenerii noștri locali și internbaționali dezvoltăm un program bine echilibrat, care îmbină asistenţa tehnică şi dezvoltarea directă a serviciilor, susţinut de strategii eficiente de comunicare, advocacy şi colectare de fonduri.
  • Anii 1990
  • Anii 2000
  • Anii 2010
1995

EveryChild a început să lucreze în Republica Moldova implementând în colaborare cu Primăria mun. Chişinău un proiect finanţat de UE.

1997

A fost creată în premieră pe ţară Direcţia Municipală Chişinău pentru Protecţia Drepturilor Copilului .

1998

Prima echipă din 15 asistenţi sociali a fost recrutată şi instruită pentru a pilota Serviciile de sprijin familial şi reintegrare în mun. Chişinău.

1999

A fost deschis în Chişinău primul Small Group Home pentru copiii cu disabilităţi rămaşi fără îngrijire părintească. EveryChild şi-a extins activitatea la Cahul şi Tiraspol pentru a disemina Serviciile de sprijin familial şi reintegrare.

2000

A fost lansată, în premieră pe ţară, pilotarea Serviciului asistenţă parentală profesionistă, în cooperare cu Direcţia Municipală Chişinău pentru Protecţia Drepturilor Copilului;

2002

Primul Centru de zi pentru copiii cu disabilităţi a fost deschis la Cahul, în colaborare cu UNICEF şi autorităţile locale.

Programul EveryChild a fost extins în cel de-al patrulea raion — Ungheni, unde a fost implementat, în colaborare cu UNICEF şi Consiliul Raional Ungheni, un program pentru dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru copii şi familii.

2003

Centrul Republican pentru copiii străzii a fost reorganizat într-un serviciu prietenos copiilor. EveryChild a început implementarea unui proiect finanţat de UE — Tacis „Consolidarea capacităţilor în reforma politicilor sociale”.

2004

Programul EveryChild a fost extins în cel de-al cincilea raion — Orhei. În colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a fost elaborată legislaţia şi metodologia de prevenire a instituţionalizării şi testată în 3 raioane — Cahul, Orhei şi Ungheni.

2005

A fost iniţiată campania de comunicare şi advocacy „Cheamă Viitorul Acasă” cu privire la necesitatea reformei în sistemul de îngrijire a copilului care a fost recunoscută drept una din cele mai reuşite în domeniu.

Primele 3 instituţii rezidenţiale din Ungheni, Orhei şi Cahul au fost evaluate şi au fost elaborate strategii la nivel local pentru reforma sistemului de îngrijire a copilului.

A fost realizată analiza cheltuielilor pentru îngrijirea rezidenţială a copiilor din Republica Moldova şi analiza comparativă a costurilor îngrijirii rezidenţiale şi serviciilor comunitare; constatările au fost prezentate autorităţilor centrale pentru a influenţa iniţierea schimbărilor în sistem.

2006

Reforma naţională pentru reorganizarea sistemului de îngrijire rezidenţială a copilului a fost lansată de către Preşedintele ţării în cadrul unei conferinţe naţionale organizate de EveryChild, în colaborare cu UNICEF şi Preşedinţia Republicii Moldova.

Un pachet comprehensiv de servicii de prevenire a instituţionalizării şi servicii alternative de tip familial a fost dezvoltat în 3 raioane, iar lecţiile învăţate au fost diseminate în 50% din raioanele din Moldova, pentru 2432 copii din 3 raioane a fost prevenită instituţionalizarea, 245 copii au fost reintegraţi în familiile lor, iar 55 copii au fost plasaţi în asistenţă parentală profesionistă.

Programul EveryChild s-a extins în cel de-al şaselea raion — Soroca, susţinând autorităţile locale să dezvolte un sistem integrat de servicii sociale pentru copii şi familii.

2007

Ca rezultat al campaniei de advocacy promovată de EveryChild şi cu suportul UNICEF a fost închisă prima instituţie rezidenţială din republică, şcoala auxiliară din Alexandru Ioan Cuza, Cahul. Regulamentul Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi al Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă au fost aprobate de Guvern. Aceste acte legislative au facilitat reducerea numărului de copii în îngrijirea rezidenţială.

Strategiea Naţională privind reorganizarea sistemului de îngrijire a copilului şi Planul de Acţiuni au fost elaborate şi aprobate de Guvern.

EveryChild a lansat implementarea la Chişinău şi Ungheni a unui program de prevenire a abandonului pruncilor. A doua instituţie rezidenţială din Cahul a intrat în procesul de transformare.

EveryChild, în colaborare cu organizaţie britanică Oxford Policy Management, a iniţiat un proiect finanţat de DFID şi SIDA „Suport în dezvoltarea unor servicii eficiente şi durabile de asistenţă socială” pentru a susţine Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului să implementeze reforma în asistenţa socială.

2008

Programul Naţional pentru dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale şi Standardele de calitate pentru Serviciul asistenţă parentală profesionistă au fost aprobate de Guvernul Republicii Moldova.

Legea şi Regulamentul ajutorului social (prestaţie acordată în baza evaluării veniturilor) au fost aprobate de Parlament. Alte 9 raioane au creat Comisii pentru protecţia copilului aflat în dificultate în rezultatul aprobării legislaţiei naţionale.

2009

Legea privind serviciile sociale a fost aprobată de Parlament. Ajutorul social a fost extins la nivel naţional; lunar, aproximativ 16.000 familii (majoritatea din ele fiind familii cu copii) beneficiind de sprijin financiar conform legislaţiei noi.

Centrele pentru cuplul părinte-copil create în Ungheni şi Chişinău devin operaţionale şi oferă sprijin specializat pruncilor şi părinţilor lor prevenind abandonul şi facilitând reintegrarea mamei şi copilului în familie şi comunitate.

La Cahul, prima etapă a reorganizării gimnaziului internat a fost finalizată: toţi copiii (împreună cu cadrele didactice) au fost integraţi în şcoli generale; 47 copii din 131 au fost reintegraţi în familiile biologice şi extinse. A fost creat un centru de plasament de tip familial, care este operaţional.

9 raioane noi au fost acoperite de EveryChild prin acordarea asistenţei tehnice autorităţilor locale în dezvoltarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a Sistemului de prevenire a instituţionalizării.

2010

EveryChild Moldova, în colaborare cu UNICEF, a pilotat un model de educaţie incluzivă pentru copiii cu necesităţi speciale, care au fost plasaţi în îngrijirea rezidenţială în Făleşti şi Ungheni; 144 copii din 3 şcoli speciale au fost evaluaţi; 91 copii au fost reintegraţi în familii sau plasaţi în îngrijire familială alternativă; 148 directori şi directori adjuncţi din 74 şcoli comunitare au fost instruiţi în educaţia incluzivă; o instituţie a fost închisă şi altele două au fost pregătite pentru închidere în 2011.

EveryChild, în colaborare cu OPM şi cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului a oferit 80 de ore de instruire pentru 800 asistenţi sociali comunitari şi 220 angajaţi ai Serviciului de asistenţă socială comunitară şi ai Serviciului de îngrijire la domiciliu din toată ţara. Alte 8 raioane noi au fost acoperite de EveryChild în acordarea asistenţei tehnice autorităţilor locale pentru a dezvolta Serviciul de asistenţă parentală profesionistă şi Sistemul de prevenire a instituţionalizării.

EveryChild a început să implementeze, în colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi cu autorităţile locale din Călăraşi, Făleşti şi Ungheni un proiect finanţat de USAID „Asigurarea dreptului copilului la familie şi protecţia lui de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare”, care este implementat în 3 raioane acoperind 8 instituţii rezidenţiale pentru copii şi dezvoltând în paralel sisteme de prevenire a instituţionalizării şi servicii bazate pe familie şi comunitate.

2011

Un Plan de Acţiuni pentru implementarea Liniilor Directoare ale ONU privind îngrijirea alternativă a copilului a fost elaborat în baza analizei legislaţiei naţionale. O nouă Lege cu privire la protecţia copilului, regulamentele şi standardele serviciilor sociale sunt în proces de revizuire şi elaborare în conformitate cu Liniile Directoare ale ONU.

2 şcoli auxiliare intrate in procesul de transformare in 2011 au fost închise, alte 4 instituţii rezidenţiale din 4 raioane cu 372 copii au fost evaluate, 3 din ele au fost închise; 140 copii au fost reintegraţi în familii, 88 copii au fost plasaţi în familia extinsă sau îngrijire familială alternativă, 77 au absolvit şcoala.

La Cahul, a fost finalizat procesul de transformare a fostei instituţiei rezidenţiale. Complexul de servicii sociale include un centru de plasament de tip familial, apartamente sociale pentru tinerii absolvenţi şi ateliere vocaţionale: croitorie, gătirea bucatelor/cofetărie, lemnărie şi utilizarea calculatorului. Capacităţile personalului centrului au fost consolidate în acordarea suportului permanent copiilor şi tinerilor în procesul de re/integrare în familie, şcoală şi comunitate. În cadrul complexului copiii beneficiază de un Program de formare a deprinderilor de viaţă şi un Program de orientare vocaţională.

26 de raioane au fost susţinute să dezvolte şi să implementeze serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă şi sistemul de prevenire a instituţionalizării.