Pagina principala / Organizaţia / Direcţii strategice principale

Direcţii strategice principale

 • Menţinem familia unita şi puternică

  Menţinem familia unita şi puternică

  Noi oferim copiilor şansa de a creşte în familii şi comunităţi grijulii. Contribuim la consolidarea capacităţilor părinţilor ca să-şi crească copiii acasă, oferindu-le dragoste, căldură şi cea mai bună îngrijire şi protecţie. Totodată, ajutăm copiii separaţi de părinţii lor să revină acasă, să se reunească cu familia.

 • Acţionăm pentru trecerea în istorie a caselor de copii

  Acţionăm pentru trecerea în istorie a caselor de copii

  Noi credem că, împreună cu partenerii noştri, putem crea un sistem durabil de protecţie care să evite instituţionalizarea pruncilor şi să susţină creşterea lor în familii puternice, sănătoase şi grijulii. Este demonstrat faptul că îngrijirea rezidenţială este foarte dăunătoare pentru bunăstarea şi dezvoltarea pruncilor şi copiilor de vârstă fragedă...

 • Asigurăm copiilor îngrijire în familie

  Asigurăm copiilor îngrijire în familie

  Este recunoscut faptul că, pentru mulţi copii rămaşi fără îngrijire părintească, îngrijirea de tip familial constituie o alternativă preferabilă îngrijirii rezidenţiale. Cu toate acestea, în Moldova, ca şi în multe alte ţări din lume, asistenţa parentală profesionistă, care este un serviciu cheie în asigurarea îngrijirii de tip familial, continuă să fie prost finanţată şi utilizată rar...

 • Insistăm pentru diminuarea îngrijirii rezidenţiale pentru copii

  Insistăm pentru diminuarea îngrijirii rezidenţiale pentru copii

  În pofida existenţei unui volum substanţial de cercetări internaţionale şi naţionale care evidenţiază daunele cauzate de îngrijirea rezidenţială, în Moldova aceasta rămâne în continuare forma predominantă de îngrijire pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească...

 • Pledăm pentru incluziunea socială a copiilor

  Pledăm pentru incluziunea socială a copiilor

  Chiar dacă educaţia incluzivă este stipulată în Strategia naţională cu privire la educaţie, sistemul educaţional este în continuare defectuos la capitolul satisfacerea necesităţilor tuturor copiilor din ţară. Mulţi copii continuă să fie excluşi din învăţământul general din cauza sărăciei, originii etnice, disabilităţii, genului şi alţi factori...

 • Susţinem exercitarea dreptului copilului la participare

  Susţinem exercitarea dreptului copilului la participare

  Copiii sunt cei mai buni experţi ai vieţii lor. Ei ştiu cel mai bine de ce sprijin au nevoie ei şi familiile lor. Până în prezent, mulţi dintre profesioniştii din Moldova sunt reticenţi faţă de ascultarea şi luarea în considerare a vocii copiilor şi tinerilor aflaţi în îngrijire alternativă, nu înţeleg necesitatea acestui lucru...

 • Protejăm copiii de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare

  Protejăm copiii de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare

  Violenţa faţă de copii nu poate fi justificată în nici o situaţie. Noi credem că violenţa poate fi prevenită în totalitate, dacă sunt identificate şi abordate adevăratele cauze. Violenţa faţă de copii are loc în toate mediile unde se află copiii: în familie, şcoală, stradă; la locul de muncă şi în locuri de distracţie; în instituţii de îngrijire şi detenţie...