23 noiembrie 2012

Conferinţa naţională a practicienilor şi profesioniştilor implicaţi în prestarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă

Peste 110 asistenţi parentali profesionişti şi 60 specialiști în protecţia copilului şi familiei din întreaga ţară s-au întrunit la 19 noiembrie curent, la Chişinău, în cadrul unei conferinţe naţionale a practicienilor şi profesioniştilor implicaţi în prestarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă în Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în colaborare cu AO ”Parteneriate pentru fiecare copil”.

În cadrul conferinței, au fost împărtășite şi propuse pentru extindere la nivel naţional rezultatele obţinute şi lecţiile învăţate pe parcursul a un an şi jumătate în pilotarea asistenţei parentale profesioniste de răgaz pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora în două regiuni ale ţării - Orhei şi Chişinău, cu suportul financiar al Uniunii Europene. În cadrul proiectului-pilot, familiile a 21 de copii cu dizabilităţi din republică au beneficiat pînă acum de asistenţă parentală profesionistă.


Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova:
”Acest proiect este o realizare importantă pentru Republica Moldova”

Acest proiect care face parte din instrumentul european pentru drepturile omului a fost selectat pentru Republica Moldova și poate servi ca un exemplu foarte bun pentru țară. Sunt foarte mulțumit de colaborarea care a avut loc în cadrul acestui proiect. AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” și Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei au înregistrat o reușită și merită felicitări.

Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei:
”Sunt sigură că vom reuși să extindem acest serviciu pe întreg teritoriu al țării”

Sperăm ca acest proiect să se extindă în întreaga țară pentru că noi avem în Republica Moldova circa 14 mii de copii cu dizabilități. Familiile acestor copii trăiesc ani grei și de aceea acest serviciu merită toată susținerea din partea autorităților publice locale. Ne dorim ca asistența parentală de răgaz să devină cunoscută în toate localitățile din țară acolo unde este nevoie de acest serviciu.

Stela Grigoraș, director executiv AO ”Parteneriate pentru fiecare copil”:
”Autoritățile trebuie să se implice mai activ”

În prezent există atît suportul metodologic cît și baza legislativă în care acest serviciu se încadrează foarte bine. Ceea de ce avem nevoie la momentul de față este disponibilitatea autorităților publice locale de a diversifica tipurile de plasament din asistența parentală profesionistă.
Noi considerăm că este un serviciu extrem de benefic pentru copiii cu dizabilități, dar și pentru familiile lor.


În cadrul Conferinţei au participat 35 copii ce sunt îngrijiţi în cadrul familiilor de asistenţă parentală profesionistă şi 10 copiii din cadrul Consiliilor Consultative ale Copiilor din Călăraşi, Făleşti şi Ungheni. Timp de o zi copiii au vorbit despre aspectele pozitive ale serviciului, momentele mai problematice cu care se confruntă ei în cadrul familiilor de asistenţă parentală profesionistă. La final au venit cu un şir de propuneri de îmbunătăţire a serviciului, care au fost prezentate factorilor de decizie, specialiştilor, asistenţilor parentali profesionişti. Printre propuneri au fost următoarele:

  • Să se respecte procedurile de plasare a copiilor în cadrul serviciului, să li se spună cauzele exacte de ce sunt plasaţi, pentru ce perioadă, ce se va întîmpla cu ei după plasament
  • Să li se mărească salariile asistenţilor parentali profesionişti, indemnizaţia de întreţinere a copiilor, pentru că necesităţile lor sunt mari şi cheltuielile depăşesc cu mult suma pe care o primesc
  • Să fie mai activ implicaţi în instruiri, conferinţe pentru a le oferi posibilitate de a se exprima, de a participa activ în viaţa comunităţii
  • Să fie sensibilizată societatea vis a vis de copiii ce se afla în dificultate, pentru a recruta mai multe familii de asistenţi parentali profesionişti, care ar oferi căldura şi dragostea lor unor copiii necăjiţi de soartă

Proiectele care se referă la acest reportaj