Pagina principala / Proiecte şi Resurse / Rapoarte şi publicaţii

Rapoarte şi publicaţii

 • 22.07.2016

  Buletin electronic Nr 10 Ediție Specială

  Ediția din luna mai a Buletinului Electronic realizat de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” este dedicată, în exclusivitate, Conferinței Internaționale „Asigurarea dreptului la familie pentru fiecare copil: provocări și soluții”Zece ani de la lansarea reformei sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova.
  Buletin_informativ_10_Editie_speciala_Conferinta-mai_2016
 • 29.07.2015

  Buletin electronic Nr 6

  Buletinul electronic al AO “Parteneriate pentru fiecare copil”, pentru luna iunie 2015
  Buletin_informativ_PPFC_iunie_2015
 • 01.09.2008

  Evaluarea organizaţională a raioanelor

  Guvernul Moldovei reformează sistemul de prestare a serviciilor sociale ca să diversifice spectrul de servicii pentru a lua în consideraţie necesităţile individuale şi a spori acoperirea generală a populaţiei. Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (MPSFC) a elaborat o Strategie Integrată pentru Serviciile Sociale (SISS), care este în proces de aprobare. Strategia prevede redirecţionarea serviciilor de la instituţii cu specializare înaltă la servicii comunitare şi de prevenire mai potrivite, în conformitate cu angajamentele internaţionale ale Moldovei. Aceasta include o reducere proporţională sau închidere treptată a unor instituţii specializate, în modul prevăzut în strategia guvernamentală de dezinstituţionalizare din 2007 şi consolidarea noii reţele naţionale de asistenţi sociali şi altor servicii locale. 

  Strategia ia în consideraţie procesul continuu de descentralizare din Moldova şi permite autorităţilor publice locale de nivelul unu şi doi (primărie şi raion) să dezvolte servicii care reflectă cel mai bine necesităţile din regiunea lor şi cu ajutorul celor mai eficiente mijloace posibile, în baza cadrului general de servicii sociale oferit de către MPSFC. Prin urmare, SISS va impune cerinţe semnificative asupra Secţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (SASPF), care vor trebui să schimbe serviciile prestate şi modalitatea de prestare. 

  A fost realizată o evaluare organizaţională a SASPF raionale pentru a spori înţelegerea MPSFC a practicilor şi constrângerilor existente în SASPF. Scopul este de a informa elaborarea legislaţiei şi regulamentului pentru a susţine implementarea strategiei. Acest raport prezintă constatările evaluării.

  Evaluarea organizaţionala a raioanelor
 • 01.09.2007

  Evaluarea beneficiarilor

  Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (MPSFC) a făcut publică cercetarea calitativa „Evaluarea Beneficiarilor ” efectuată în contextul procesului de reformare a sistemului de asistenţă socială lansat de Minister. Noua politică în domeniul asistenţei sociale prevede acordarea prestaţiilor băneşti şi serviciilor sociale către cele mai sărace şi vulnerabile pături ale societăţii. Ea este menită să le garanteze persoanelor un minim de subzistenţă, care să prevină intrarea în sărăcie sau aprofundarea acesteia, şi să le sprijine eforturile îndreptate spre ieşirea din sărăcie.

  Cercetarea a fost efectuată în scopul reflectării relaţiei dintre fenomenul vulnerabilităţii şi serviciile sociale existente oferind informaţie utilă pentru elaborarea şi implementarea cadrului de politică în domeniul asistenţei sociale. 

  Potrivit Ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Galina Balmoş, esenţa cercetării nu a constat în furnizarea datelor reprezentative din punct de vedere statistic (ele deja sunt furnizate de Studiul Bugetelor Gospodăriilor Casnice), ci mai degrabă în înţelegerea experienţei de zi cu zi a persoanelor sărace şi a problemelor cu care se confruntă acestea, a strategiilor utilizate de acestea pentru a-şi soluţiona problemele, şi a experienţei acestor persoane, legate de asistenţa socială şi serviciile sociale. Aceasta ne-a ajutat să elaborăm o viziune cu privire la faptul, cum prestaţiile băneşti şi serviciile de asistenţă socială le pot veni în ajutor celor mai nevoiaşe persoane, a adăugat Doamna Ministru.

  Moldova_SA_Reform_Beneficiary_Assessment