Pagina principala / Organizaţia / Direcţii strategice principale / Susţinem exercitarea dreptului copilului la participare

Consolidarea participării copilului

Copiii sunt cei mai buni experţi ai vieţii lor. Ei ştiu cel mai bine de ce sprijin au nevoie ei şi familiile lor. Până în prezent, mulţi dintre profesioniştii din Moldova sunt reticenţi faţă de ascultarea şi luarea în considerare a vocii copiilor şi tinerilor aflaţi în îngrijire alternativă, nu înţeleg necesitatea acestui lucru. Avem convingerea că, cu cât mai mult vom stimula şi susţine formarea unei mişcări a copiilor aflaţi în îngrijire, cu atât mai mulţi profesionişti şi factori de decizie vor deveni conştienţi de necesitatea respectării dreptului copilului la participarea şi luarea deciziei şi respectiv vom avea politici şi practici inovative reglementate.

Consolidarea participării copilului

Noi împuternicim copiii şi tinerii să-şi facă vocile auzite în comunitate, în cadrul organizaţiilor şi autorităţilor şi să-şi incorporeze drepturile şi necesităţile specifice în politicile şi practicile locale. Noi facilităm procesul de ascultare a copiilor şi tinerilor pentru a oferi adulţilor o altfel de înţelegere a doleanţelor şi necesităţilor lor. Noi dezvoltăm practici şi politici pentru a facilita participarea copiilor şi tinerilor la elaborarea, prestarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor. În 3 raioane din Republica Moldova, noi am susţinut autorităţile locale să-şi creeze Consilii Consultative a Copiilor, care le oferă recomandări cu privire la serviciile şi programele actuale care le prestează pentru copii şi părinţii lor şi totodată, îi ajută la identificarea golurilor şi dezvoltarea a noi practici corespunzătoare necesităţilor.