Pagina principala / Organizaţia / Direcţii strategice principale / Pledăm pentru incluziunea socială a copiilor

Asigurarea incluziunii sociale a copiilor

Chiar dacă educaţia incluzivă este stipulată în Strategia naţională cu privire la educaţie, sistemul educaţional este în continuare defectuos la capitolul satisfacerea necesităţilor tuturor copiilor din ţară. Mulţi copii continuă să fie excluşi din învăţământul general din cauza sărăciei, originii etnice, disabilităţii, genului şi alţi factori. Noi susţinem eforturile autorităţilor centrale şi locale,a societăţii civile şi a altor constituenţi de a asigura incluziunea socială a copiilor marginalizaţi şi familiilor lor, oferindu-le şansa de a-şi exercita drepturile lor fundamentale.

Noi am susţinut autorităţile centrale în elaborarea politicilor naţionale pentru a facilita aplicarea educaţiei incluzive în toată ţara; am acordat suport tehnic pentru pilotarea educaţiei incluzive în toate şcolile generale din 3 raioane unde au fost reorganizate sau închise instituţiile rezidenţiale; am contribuit la elaborarea metodologiilor, serviciilor şi abordărilor inovative pentru a integra copiii din îngrijirea rezidenţială şi copiii cu disabilităţi în şcoala generală. Noi am susţinut comunităţile locale în mobilizarea resurselor pentru a consolida şi transforma şcolile comunitare în centre de resurse care susţin şi oferă sprijin copiilor şi părinţilor.