Pagina principala / Organizaţia / Direcţii strategice principale / Insistăm pentru diminuarea îngrijirii rezidenţiale pentru copii

Asigurarea utilizării îngrijirii rezidenţiale pentru copii ca ultimă soluţie

În pofida existenţei unui volum substanţial de cercetări internaţionale şi naţionale care evidenţiază daunele cauzate de îngrijirea rezidenţială, în Moldova aceasta rămâne în continuare forma predominantă de îngrijire pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească. Chiar dacă legislaţia naţională cu privire la prevenirea instituţionalizării a fost adoptată în 2008, luarea deciziilor privind admiterea copiilor în îngrijirea rezidenţială este, adesea, prost gestionată, cu evaluare limitată privind necesitatea separării de părinţi şi relevanţa folosirii îngrijirii rezidenţiale. Noi am susţinut autorităţile locale şi centrale să evalueze un şir de instituţii rezidenţiale pentru a stabili şi implementa planuri de transformare sau închidere. În ultimii ani, noi am susţinut închiderea a 6 instituţii rezidenţiale şi transformarea unei instituţii într-un centru comunitar de servicii sociale.

Asigurarea utilizării îngrijirii rezidenţiale pentru copii ca ultimă soluţie

Necesitatea îmbunătăţirilor în gestionarea utilizării îngrijirii rezidenţiale este accentuată şi mai mult de probe tot mai argumentate care demonstrează că impactul îngrijirii rezidenţiale asupra copiilor variază enorm în dependenţă de astfel de factori precum sunt vârsta copilului la momentul plasării, calitatea îngrijirii, proporţiile instituţiei, durata plasamentului, nivelul de deschidere a instituţiei - integrarea copiilor in comunitate şi şcoală. Noi promovăm în rândul actorilor politici şi practicienilor din domeniul protecţiei copilului decizii care să limiteze utilizarea îngrijirii rezidenţiale, noi contribuim la asigurarea faptului că extinderea neverificată a îngrijirii rezidenţiale este stopată.

Noi am susţinut un şir de autorităţi locale să dezvolte pentru copiii şi tinerii, pentru care reintegrarea în familie sau plasamentul în îngrijire de tip familială nu a fost posibilă, servicii de plasament bazate pe model familial, inclusiv apartamente sociale pentru absolvenţii instituţiei rezidenţiale. Noi am asigurat faptul că aceste instituţii rezidenţiale sunt prietenoase copilului, oferă îngrijire de calitate şi sunt parte integrală a unui spectru mai larg de opţiuni de îngrijire alternativă oferite de autoritatea locală, pentru a garanta folosirea lor doar în situaţiile când sunt potrivite necesităţilor copilului.