Pagina principala / Organizaţia / Direcţii strategice principale / Protejăm copiii de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare

Avem angajamentul de a proteja copiii de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare

Violenţa faţă de copii nu poate fi justificată în nici o situaţie. Noi credem că violenţa poate fi prevenită în totalitate, dacă sunt identificate şi abordate adevăratele cauze. Violenţa faţă de copii are loc în toate mediile unde se află copiii: în familie, şcoală, stradă; la locul de muncă şi în locuri de distracţie; în instituţii de îngrijire şi detenţie. Consecinţele violenţei pot fi devastatoare: ea poate duce la deces timpuriu, dar chiar şi copiii care supravieţuiesc rămân cu cicatrici fizice şi emoţionale pentru toată viaţa. Violenţa pune în pericol nu doar sănătatea copiilor, dar şi capacitatea de a învăţa şi a deveni adulţi care să poată crea familii şi comunităţi solide.

Avem angajamentul de a proteja copiii de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare

Noi încurajăm autorităţile să poarte responsabilitatea primară pentru prevenirea şi reacţionarea la violenţa faţă de copii, pentru implementarea acţiunilor în toate sectoarele. Stabilirea şi menţinerea unui mediu sigur pentru copil constituie preocuparea principală în toate activităţile noastre, inclusiv în toate serviciile dezvoltate la nivel local pentru copii şi familii. Noi ajutăm autorităţile centrale şi locale şi societatea civilă să consolideze înţelegerea problemei, să îmbunătăţească baza de dovezi privind fenomenul dat şi să elaboreze strategii multidisciplinare şi intersectoriale, servicii şi politici pentru a confrunta violenţa în familie, abuzul, neglijarea şi exploatarea copiilor.