Pagina principala / Organizaţia / Direcţii strategice principale / Asigurăm copiilor îngrijire în familie

Îngrijirea copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în familii alternative

Este recunoscut faptul că, pentru mulţi copii rămaşi fără îngrijire părintească, îngrijirea de tip familial constituie o alternativă preferabilă îngrijirii rezidenţiale. Cu toate acestea, în Moldova, ca şi în multe alte ţări din lume, asistenţa parentală profesionistă, care este un serviciu cheie în asigurarea îngrijirii de tip familial, continuă să fie prost finanţată şi utilizată rar. Noi susţinem autorităţile centrale şi locale să ajute copiii care au rămas fără îngrijire părintească să-şi găsească noi familii care să le ofere siguranţă şi mediu optim pentru dezvoltare.

Îngrijirea copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în familii alternative

Noi am fost primii care am susţinut în Moldova pilotarea serviciului asistenţă parentală profesionistă cu dezvoltarea diferitor tipuri de plasamente, elaborarea legislaţiei naţionale cu privire la asistenţa parentală profesionistă (regulament şi standarde de îngrijire). Noi i-am susţinut pe asistenţii parentali profesionişti, factorii de decizie şi actorii politici din ţară în planificarea, dezvoltarea, monitorizarea şi evaluarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă. Noi am elaborat curriculumul naţional de instruire şi pachetele de instruire pentru potenţialii asistenţi parentali profesionişti. Am dezvoltat pachete de comunicare bazate pe dovezi, care cheamă la o utilizare mai largă a asistenţei parentale profesioniste ca o alternativă la instituţiile rezidenţiale pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească.